W Jego ranach jest nasze uzdrowienie

Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby chciano na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.

Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy Go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na Niego chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze uzdrowienie. Iz 53, 2b-5

Jezus jeszcze cierpi w ciemnicy. Jest osamotniony. Uczniowie są przestraszeni. Wielu wspiera Go modlitwą w swoich domach. Za chwilę będzie brutalnie ciągnięty na przesłuchania. Później zostanie ubiczowany i cierniem ukoronowany. Dostanie ciężki krzyż na zakrwawione plecy. Aż w końcu dokona się śmierć Baranka ofiarnego. W Jego ranach jest moje i Twoje uzdrowienie. Kontempluj dzisiaj te rany i tą świętą Krew, która obmywa Cię z grzechów…

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». J 19, 28

Jezu Chryste, dziękuję za Twoje PRAGNĘ. Przyjmuję całym sercem Twoją miłość, choć ciężko mi to pojąć. Pomóż mi Panie każdego dnia także mówić PRAGNĘ dla Twej miłości.

A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają. Hbr 5, 9

Maryjo, Matko Bolesna, proszę Cię, wstawiaj się za wszystkimi, którzy nie słuchają Twego Syna i odrzucają zbawienie.

Zapomnieli o mnie w sercach jak o zmarłym,
stałem się jak wyrzucone naczynie. Ps 31, 13

Panie, obym nigdy nie zapomniał o Tobie w sercu i nie wyrzucił Cię jak niepotrzebne naczynie.

Wszystkich czytających ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY

Dzisiejsze załączniki pomogą Ci oddawać Bogu chwałe:

oraz

oraz

Dodaj komentarz