Po prostu uwierz

Bracia: My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. To wiedzcie, że dla zniszczenia ciała grzesznego dawny nasz człowiek został z Nim współukrzyżowany po to, byśmy już dłużej nie byli w niewoli grzechu. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Rz 6, 3-4. 6. 11

Po co Jezus przyszedł na ziemię?… Dlaczego dał się ukrzyżować?… Co oznacza dla Ciebie Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie?… Tyle razy już przeżywałeś te wielkie tajemnice wiary… Czy potrafisz w pełni świadomie powiedzieć, że otrzymałeś nowe życie od Chrystusa?… Czy umarł już w Tobie stary, grzeszny człowiek?… Wiem, że skłonności do grzechu są w każdym… Ale, czy Twoje serce przylgnęło do Boga tak mocno, że wyrzekasz się grzesznego życia i zrobisz wszystko, aby zerwać ze złymi nawykami?… Nie chcę moralizować… Pragnę pobudzić Twoje serce do wiary w to, że Chrystus umarł właśnie za Ciebie, abyś przestał lękać się śmierci, grzechu, szatana i jego zasadzek… Większy jest Twój Odkupiciel, który ochroni Cię przed złem i ostatecznie wyzwoli z więzów śmierci… Jeśli w to naprawdę uwierzysz, to już dzisiaj staniesz się nowym człowiekiem, który umrze dla grzechu, a ożyje dla Chrystusa… Po prostu uwierz!
Panie dziękuję za to, że wciąż odnawiasz we mnie nowego człowieka… Proszę Cię o tę łaskę dla wszystkich, którzy jeszcze nie dowierzają w Twoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie albo myślą, że to ich nie dotyczy… Oświeć ich umysły… Niech pochylą dzisiaj przed Tobą swoje serca…
Dzisiejszy załącznik niech zaprosi Cię do nawiedzenia grobu Pana Jezusa i osobistej rozmowy z Nim…

Dodaj komentarz