Pójdźmy do Betlejem

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Łk 2, 15-20

Może już byłeś albo dopiero pójdziesz do parafialnego Betlejem, aby zobaczyć, co tam się zdarzyło i o czym Pan oznajmił. Pewnie czynisz tak każdego roku. Dzisiaj jednak zapraszam Cię, abyś będąc w kościele zajrzał w głąb swojego wewnętrznego Betlejem. Popatrz na Dzieciątko Jezus w Twoim sercu (wewnętrznej świątyni Ducha Świętego). Co tam się zdarzyło przez cały Adwent? O czym Pan Ci oznajmił? Co słyszysz w głębi swojego serca?

Może usłyszysz od Bożego Dzieciątka: TAK BARDZO KOCHAM CIĘ. PRZYSZEDŁEM DLA CIEBIE. PRAGNĘ BYĆ TWOIM ŚWIATŁEM. Z MIŁOŚCI DO CIEBIE OBJAWIĘ CI CAŁĄ PRAWDĘ O ODWIECZNEJ MIŁOŚCI TÓJCY ŚWIĘTEJ. ODDAM ZA CIEBIE ŻYCIE. UMOCNIĘ CIĘ W TWOJEJ ZIEMSKIEJ PIELGRZYMCE. ZEŚLĘ CI DUCHA ŚWIĘTEGO, KTÓRY POPROWADZI CIĘ DO KRÓLESTWA BOŻEGO, GDZIE BĘDZIEMY RAZEM W WIECZNOŚCI. TAK BARDZO KOCHAM CIĘ…

Oto, co Pan obwieszcza wszystkim krańcom ziemi: «Mówcie do Córy Syjońskiej: Oto twój Zbawca przychodzi. Oto Jego nagroda z Nim idzie i zapłata Jego przed Nim. Nazywać ich będą Ludem Świętym, Odkupionymi przez Pana. A tobie dadzą miano: „Poszukiwane”, „Miasto nie opuszczone”». Iz 62, 11-12

Kochane, Boże Dziecię, Zbawco najdroższy, dziękuję za Twoje przyjście teraz i na każdej Mszy świętej. Dziękuję za Twoją niezgłębioną miłość. Wiem, że Ty nigdy nie opuścisz mnie. Panie, dziękuję za włączenie mnie do Ludu Świętego, który z wiarą pielgrzymuje do Ciebie.

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Łk 2, 14

Boże, kochany Ojcze, Ty tak bardzo upodobałeś sobie ludzi. Przepraszamy Cię za to, że tak często dajemy się zwieść i zapominamy o Twojej wielkiej miłości i łaskawości. Dziękujemy za POKÓJ SERCA wypływający z łaski głębokiego zjednoczenia się z Tobą w Komunii świętej. Bądź uwielbiony dobry i kochany Ojcze.
Maryjo, kochana Mamo, rozważająca w sercu dar pokoju, pomóż nam wejść w głębie relacji z Dzieciątkiem Jezus – DAWCĄ JEDYNEGO PRAWDZIWEGO POKOJU.
Św. Józefie, dziękuję za Twoją miłość i ufność w Boży plan zbawienia. Proszę, wstawiaj się za nami wraz ze świętymi, abyśmy nigdy nie utracili Bożego pokoju.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

oraz

Dodaj komentarz