Droga pokoju

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc:
«Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił,
i wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swego sługi, Dawida:
jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków,
że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze –
na przysięgę, którą złożył
ojcu naszemu, Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani,
służyć Mu będziemy bez trwogi,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz
prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi;
Jego ludowi dasz poznać zbawienie
przez odpuszczenie grzechów,
dzięki serdecznej litości naszego Boga,
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
by oświecić tych,
co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju». Łk 1, 67-79

Kroki skierować na drogę pokoju. Czy skierowałeś już swoje kroki do spowiedzi świętej? Czy jesteś gotowy w pokoju serca stanąć do życzeń z najbliższymi w rodzinie? Czy pragniesz, aby z Twojego serca i mowy wydobywały się pełne pokoju słowa przy rodzinnym stole? Czy pragniesz iść na Pasterkę, aby pokłonić się nowonarodzonemu Królowi Pokoju, który przychodzi do Ciebie i Twojej rodziny z wszelkimi potrzebnymi łaskami?

Popatrz na Zachariasza, który pod natchnieniem Ducha Świętego uwielbia Boga w Jego doskonałym planie zbawienia, w którym Bóg dał wyjątkowe miejsce jego synowi – Janowi Chrzcicielowi. Duch Święty przez Zachariasza doskonale wskazuje akcenty Bożych interwencji i nadaje kierunek uwielbienia. Wejdź sercem w te słowa i dziękuj Bogu razem z Zachariaszem za to, że:

Nawiedził Ciebie i wyzwolił z grzechów. Wskazał, w kim jest moc zbawcza. Wybawił Cię od nieprzyjaciół (widzialnych i niewidzialnych). Uratował Cię z ręki tych, którzy pałają nienawiścią do Ciebie. Okazał Ci miłosierdzie. Dał Ci łaskę służyć Panu bez trwogi i wszelkiego lęku. Zaprosił Cię do życia w pobożności i sprawiedliwości. Dał Ci konkretne powołanie. Zaprosił Cię do ewangelizacji i przygotowywania serc na powtórne przyjście Pana. Ukazał Ci zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Okazał Ci serdeczną litość. Wyrwał Cię z mroku i cieniu śmierci. Wreszcie SKIEROWAŁ TWOJE KROKI NA DROGĘ POKOJU.

O łaskach Pana będę śpiewał na wieki,
Twą wierność będę głosił moimi ustami
przez wszystkie pokolenia. Ps 89, 2

Boże Ojcze, Synu Boży, Duchu Święty – kochana Trójco Święta – DZIĘKUJĘ Z CAŁEGO SERCA ZA ZEJŚCIE SYNA BOŻEGO NA ZIEMIĘ, ABY OŚWIECIĆ MOJE SERCE I NAPEŁNIĆ JE MIŁOŚCIĄ. DZIĘKUJĘ ZA CODZIENNE ZJEDNOCZENIE SIĘ Z TOBĄ BOŻE W KOMUNII ŚWIĘTEJ. Proszę Cię o łaskę nieustannego, wewnętrznego uniżenia, aby moje serce było ubogim żłóbkiem z Betlejem, abyś czuł się we mnie prawdziwie kochany.
Maryjo, kochana Mamo, dziękuję za Twoją miłość i troskę. Prowadź mnie dalej, abym nigdy nie spuszczał wzroku z Tego, którego mi wskazujesz swoim matczynym wzrokiem. Pomóż mi kontemplować Jego oblicze w moim sercu.
Św. Józefie, uniżony opiekunie Jezusa, dziękuję za Twoją postawę pokornego oddania się woli Bożej, prowadź mnie w misji wyznaczonej mi od Boga.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

oraz

Dodaj komentarz