Nowy Rok z Maryją – Królową Pokoju

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Łk 2, 16-20

W uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi obchodzimy Światowy Dzień Pokoju. Niedawno słyszeliśmy w Ewangelii, że w Jezusie było życie. Dzisiaj możemy dodać, że w Nim jest prawdziwy pokój. On jest POKOJEM każdego serca spragnionego Boga. Czy przyjąłeś już Chrystusa do serca? Czy Twoje serce jest przepełnione Bożym pokojem?

Pasterze, którzy przybili do Dzieciątka Jezus, usłyszeli wcześniej od aniołów, że ,,na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”. Bóg z pewnością ma upodobanie we wszystkich swoich dzieciach. Jednak to my nie zawsze mamy upodobanie w Bogu i często nie przyjmujemy Jego pokoju. Wybieramy swoje ścieżki życia, które nie zawsze są zgodne z Bożą wolą. W konsekwencji nie tylko nie mamy pokoju w swoim sercu, ale jeszcze po drodze zakłócamy pokój serca innym.

Może w 2021 roku warto oddać się Maryi – Królowej Pokoju i prosić Ją, aby być człowiekiem pokoju, miłości, zgody, jedności, solidarności… Im bardziej pozwolisz Maryi na wychowywanie Cię w wierze i naśladowaniu Jezusa, tym szybciej osiągniesz pełnię pokoju i będziesz prawdziwie szczęśliwy. Zaufaj tej kochanej Mamie, która jest wzorem relacji pełnych pokoju. Gdy będziesz Ją naprawdę naśladował, to nie wierzę, że pokłócisz się z kimkolwiek w tym Nowym Roku.

Maryjo, kochana Mamo, Boża Rodzicielko, uproś prawdziwy pokój światu i każdemu człowiekowi. Niech wszyscy dostrzegą w sobie braci i siostry oraz jednego Pana i Boga – Stwórcę godnego chwały.

Polecam ciekawy załącznik

Dodaj komentarz