Nie bagatelizuj grzechu

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!» Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. Mk 1, 21-26

Wyobraź sobie człowieka opętanego przez ducha nieczystego. Jak on wpakował się w tak potężny problem duchowy? Co działo się w jego życiu, że demony przejęły nad nim władzę? Bez wątpienia to był bardzo biedny człowiek, który oddał się w niewolę.

W tak tragicznym stanie opętanego pojawia się Jezus Chrystus ze swoją mocą wypędzania demonów. Zobacz to drżenie ducha nieczystego na sam widok Zbawiciela. Zauważ także jego szarpanie się z ciałem biednego człowieka. Jednak musiał wyjść ze swojego tymczasowego ,,mieszkania”.

Sam obraz szarpania się demona pokazuje, jak czasami silnie zakorzenione jest zło w człowieku. Aż dreszcze mnie przechodzą, gdy pomyślę, że coraz więcej osób śmiało pochwala grzeszenie, głosi jakąś nową moralność i uważa, że sakramenty nie są potrzebne. SAKRAMENT STAWIA NAS W NAJBLIŻSZEJ OBECNOŚCI JEZUSA! Tym samym daje największe bezpieczeństwo w obliczu czyhających na człowieka demonów.

Nie daj się nigdy odciągnąć zwłaszcza od spowiedzi i eucharystii. Każdy człowiek, który miał problemy z diabłem, potwierdzi Ci, że jedynie w Bogu jest siła i moc, żeby wygrać walkę z każdym demonem.

Moje serce raduje się w Panu, dzięki Niemu moc moja wzrasta. 1 Sm 2, 1b

Panie Jezu, bez Ciebie i Twojej łaski jestem tylko łatwym kąskiem dla demonów. Z Tobą mogę naprawdę kroczyć w wolności dziecka Bożego. Chroń mnie przed wszelkimi pokusami diabelskimi i nie pozwól mi wpaść w niewolę zła. Bądź moją mocą i siłą w pokonywaniu wszelkich przeszkód.

Dodaj komentarz