Narodzeni z Ducha Świętego

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim». W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego».

Nikodem powiedział do Niego: «Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?» Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha». J 3, 1-8

Pewnie przyjąłeś już chrzest święty, a nawet bierzmowanie. Przyjmowałeś pewnie także nie raz sakrament pokuty i pojednania oraz eucharystii. Czy otworzyłeś już swoje serce na Ducha Świętego? Czy należysz do tych, którzy są jak wiatr, wieją tam, gdzie Duch Święty zapragnie i nie da się ich powstrzymać? Jezus zaprasza Cię do takiego maksymalnego zaprzyjaźnienia się z Nim, Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Otwórz się świadomie na Ducha Świętego. Proś stale Bożego Ducha, aby działał w Tobie to, co pragnie (w każdej chwili Twojego dnia).

Popatrz na Apostołów, którzy całkowicie otworzyli się i czynili wielkie znaki w imię Jezusa, a po ich modlitwach aż trzęsła się ziemia;

Piotr i Jan, uwolnieni, przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. A ci, wysłuchawszy tego, wznieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili: «Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje, Ty przez Ducha Świętego powiedziałeś ustami sługi Twego, Dawida: „Dlaczego burzą się narody i ludy knują daremne spiski? Powstali królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi”.

Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły. A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa». Po tej ich modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani; a wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże. Dz 4, 23-31

Proś tak samo jak Apostołowie o odważne głoszenie Ewangelii potwierdzane znakami. Módl się z wiarą i ufaj całkowicie w to, że Bóg dla swojej chwały spełni te prośby.

Wszechmogący Boże, Ty możesz wszystko, przez zasługi męki i śmierci Twego Syna, błagam o łaskę odważnego głoszenia słowa Bożego wszędzie, gdziekolwiek mnie poślesz. Proszę także o potwierdzanie znakami tej Bożej nauki, aby jak najwięcej osób mogło uwierzyć w Ciebie całym sercem i także głosić Ewangelię dla Twojej chwały.

Maryjo, kochana Mamo, proszę wstawiaj się za katolikami, którzy boją się głosić Ewangelię. Wyproś im łaskę odważnego przyznawania się do swego Pana i Zbawiciela. Wypraszaj im wszelkie dary i owoce Ducha Świętego, aby szli z Bożą mocą i nie lękali się ludzi tego świata.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dzisiejsze załączniki pomogą Ci wypłynąć na głębię:

oraz

oraz

Dodaj komentarz