Boże znaki

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Mk 16, 15-20

Idźcie na cały świat. Uczniowie Chrystusa po dziś dzień odpowiadają na to wezwanie i głoszą Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A czy Ty komuś głosiłeś już Dobrą Nowinę? Czy masz w sobie odwagę do dawania świadectwa wiary wobec bliźnich (zwłaszcza tych, których masz w domu, pracy, sąsiedztwie)? Czy Twojemu głoszeniu Chrystusa towarzyszą ewangeliczne znaki?

Jak bardzo świat potrzebuje dzisiaj Bożych znaków? Iluż ludzi pragnie uzdrowienia? I wcale nie chodzi mi głównie o zarażonych koronawirusem. O wiele bardziej potrzebują uzdrowienia serca Ci, którzy zabijają niewinne osoby w łonach kobiet oraz Ci, którzy popierają takie decyzje. Ile jest serc, które pędzą ku otchłani piekła nie respektując Bożych przykazań poprzez promowanie aborcji, eutanazji, in vitro, pornografii, handlu ludźmi, narkomanii itp.?

Bóg tak bardzo pragnie uzdrawiać i dawać konkretne znaki. Potrzebuje jednak odważnych chrześcijan, którzy pójdą z Ewangelią Prawdy do pogubionych serc czekających na tych, którzy pomogą im odnaleźć Jezusa. Obyśmy nie bali się przyznawać do Boga przed ludźmi. Cóż byłoby warte nasze chrześcijaństwo, gdybyśmy ukazywali je tylko wtedy, gdy mamy z niego korzyści?

Najmilsi: Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.

Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu. Wiecie, że te same cierpienia znoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. 1 P 5, 5b-11

Bogu zależy na Tobie! Jemu zależy także na tym, kogo nie lubisz, nie znosisz i w ogóle masz wstręt do tej osoby. A może nie ma jej kto pomóc. Zostałeś tylko Ty na placu boju o jego zbawienie. Upokórz się przed Bogiem. Błagaj z pokorą. Znieś dla Niego to, co trudne. Trochę pocierpisz, ale Pan udoskonali Cię, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Na koniec oddasz Mu chwałę za swoje życie i łaskę wytrwałości!

Błogosławiony lud, który umie się cieszyć
i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności. Ps 89, 16

Panie Jezu, spraw, abym mimo różnych doświadczeń, umiał stale cieszyć się w duchu i chodzić w blasku Twojej obecności!

Polecam w załączniku MOCNE przesłanie odtwórcy roli Jezusa w Pasji Mela Gibsona:

Dodaj komentarz