Tęsknota za jednością

Bracia: Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was wszystkich – z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa.

Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, który przynosimy przez Jezusa Chrystusa, na chwałę i cześć Boga. Flp 1, 4-6. 8-11

Wyobrażam sobie tęsknotę św. Pawła za wspólnotą wiernych Filipian. On był tak mocnym narzędziem w rękach Boga, że Duch Święty ożywiał mnóstwo ludzi, dzięki jego słowu. Piękne było to, że pojawiali się nowi wyznawcy, którzy żyli Ewangelią i byli prawdziwymi świadkami Chrystusa. Apostoł Narodów umacnia ich dobrymi słowami oraz zachęca do trwania w czystości serc. Dzięki takim postawom pierwotna wspólnota wiernych była jedną rodziną i wciąż przybywało jej członków.
Jakże bardzo pragnę we współczesnych czasach podobnej jedności ludzi idących za Jezusem.

Panie rozpal na nowo swojego Ducha pośród wszystkich chrześcijan. Niech każdy prawdziwie zobaczy w bliźnim brata i siostrę oraz ten sam cel. Przecież wszystkie serca są dobre. Potrzeba jedynie bezinteresownej miłości, aby ożywić je i rozpalić do dzielenia się dobrem w pokorze i na Twoją chwałę Panie. Broń nas Jezu, przed ocenami, krytyką, obmową, oczernianiem, walką o swoje ja itp. Oddal ducha zamętu, który już tak długo trapi Kościół i wiele wspólnot. Spraw, aby na nowo ludzie zjednoczyli się i szli śmiało za Tobą.

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże». Łk 3, 3-6

W wielu parafiach zaczął się czas rekolekcji oraz spowiedzi przedświątecznych. Wykorzystaj te kilka chwil na zatrzymanie się. Pozwól Bogu wyprostować ścieżki Twojego życia. Tylko z Nim możesz na nowo odkryć sens i prawdziwą głębię swojej egzystencji. Może właśnie w tym adwencie zatęsknisz za prawdziwą świętością i podejmiesz pierwsze kroki, aby budować jedność z Bogiem w swoim sercu oraz wśród rodziny, znajomych oraz wszystkich spotkanych ludzi.

Dodaj komentarz