Jam zwyciężył świat

Uczniowie rzekli do Jezusa: «Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś». Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat». J 16, 29-33

Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina… Może komuś wydawać się, że wierzy, a tak naprawdę przyjdzie duża próba i może pojawić się potężny upadek. Ależ potrzeba stale prosić o łaskę pokory, wiary i miłości. Duch Święty pragnie codziennie przychodzić z umocnieniem. To On daje łaskę trwania przy Jezusie, nie zostawiania Go samego w tym zabieganym świecie. Ten wyśmiany przez świat Jezus ZWYCIĘŻYŁ. On pragnie zwyciężać także w nas. Patrz na Jezusa. Patrz na świętych, którzy otworzyli się na relację z Chrystusem i zwyciężali światowe pokusy. Naprawdę można być zwycięzcą, gdy jest się w zażyłej relacji z Jezusem, Bogiem Tatusiem i Duchem Świętym Ożywicielem oraz kochaną Mamą Maryją.

Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: «Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?» A oni do niego: «Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty». «Jaki więc chrzest przyjęliście?» – zapytał. A oni odpowiedzieli: «Chrzest Janowy». «Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa» – powiedział Paweł.

Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł nałożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn. Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące, rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym. Dz 19, 1-8

Czy otworzyłeś już całe swoje serce (czyste serce) na dary, owoce i charyzmaty Ducha Świętego? Czy doświadczasz już jakichś konkretnych darów, poprzez które Bóg może umacniać Twoje małżeństwo, rodzinę, wspólnotę i osoby, które spotykasz? Proś kapłana, aby pomodlił się nad tobą o wylanie duchowych darów według woli Bożej. Proście, a otrzymacie…

Bóg wstaje i rozpraszają się Jego wrogowie,
pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą.
Jak dym przez wiatr rozwiany,
jak wosk, co rozpływa się przy ogniu,
tak giną przed Bogiem grzesznicy.
A sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem,
i rozkoszują radością. Ps 68, 2-4

Bóg nieustannie zwycięża w wielu sercach i daje pełną radość i rozkosz. W Jego zwycięstwie mają udział ci, którzy otworzyli się na dar prawdziwej, głębokiej miłości do Boga i ludzi. Bądź jednym z nich. Proś o gorącą, żywą miłość.

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Kol 3, 1

Powstań z martwych (żyjących po światowemu) i żyj prawdziwie!

Duchu Święty, mój kochany Ożywicielu, dziękuję Ci za codzienne obdarowywanie wieloma łaskami dla dobra duchowego i uświęcenia mnie i tych, którym służę na Twoją chwałę. Niech się dzieje Twoja wola Panie.
Maryjo, kochana Mamusiu, proszę, przyjdź z Duchem Świętym do naszych serc, które jeszcze nie w pełni otwierają się na dary duchowe. Pomóż nam zwyciężać pokusy tego świata, aby z czystym sercem iść odważnie ku niebu.
Św. Józefie, dziękuję za codzienne wstawiennictwo i wielkie wsparcie duchowe w pokonywaniu zasadzek złego ducha.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz