Jakie jest Twoje wnętrze?

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?» Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji». Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym». Mk 7, 5-8a. 14-15. 21-23

Zaczyna się nowy rok szkolny i duszpasterski. Dzieci i młodzież zachęca się do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, aby z czystymi sercami rozpoczęły naukę. Ta piękna praktyka ma sens, jeśli rodzice jako pierwsi dadzą przykład swoim dzieciom i pokażą tym samym, że życie w bliskiej relacji z Bogiem jest priorytetem.

Przypatrz się przez chwilę swojemu sercu. Może ono jest zanieczyszczone jakimiś wakacyjnymi grzechami, za które chciałbyś przeprosić Pana Boga. Nie bądź podobny do ewangelicznych faryzeuszy, którzy czczą Boga wargami, a sercem są daleko od Niego. Ty także możesz skupiać się przez cały ten rok na tym, żeby dobrze uczyć się, pracować i dbać o to u swoich dzieci. To jest oczywiście dobre, ale jeśli przy tym zaniedbasz życie w łasce uświęcającej, to wiedz, że całe Twoje starania pójdą na marne.

Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest taka: opiekować się sierotami i wdowami w ich utrapieniach i zachować siebie samego nie skażonym wpływami świata. Jk 1, 21b-22. 27

Jak nie być biernym słuchaczem? Co zrobić, aby Twoje serce było czyste, żywe i tętniące miłością do Boga i ludzi? Odpowiedź jest bardzo prosta. Przyjmować stale Jezusa do serca i modlić się słowami: trwaj we mnie Panie, żyj, kochaj, wybaczaj, staraj się z całych sił, niech moje słowa, myśli i czyny chwalą Ciebie zawsze i wszędzie.

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie,
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie
i mówi prawdę w swym sercu.
Kto swym językiem oszczerstw nie głosi,
kto nie czyni bliźniemu nic złego
i nie ubliża swoim sąsiadom,
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu. Ps 15, 1-4

Panie Jezu, oczyszczaj moje wnętrze, aby wydobywało się z niego samo dobra dla zbudowania ludzi.

oraz

oraz

Dodaj komentarz