EKG

I mówił dalej: «Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym». Mk 7, 20-23

W kontekście powyższych słów zrób sobie swoiste EKG serca. Im więcej znajdziesz wirusów, tym szybciej powinieneś zwrócić się do lekarza specjalisty – Jezusa Chrystusa – najlepszego kardiologa w dziejach ludzkości. Z pokorą poproś Go dzisiaj, aby dotknął Twojego serca. On potrafi całkowicie oczyścić Twoje wnętrze. Gdy przylgniesz do Niego, poznasz prawdę o całej swojej nędzy. Zobaczysz prawdziwy brud swojego serca z całą szpetnością grzechów. Postanów dzisiaj oderwać się od tego, co złe. Poproś Maryję o ochronę Twojego serca, aby zły nie wkradał się tam niepostrzeżenie. Żyj w prawdzie i nie daj się okłamywać demonowi, który chce zniszczyć nie tylko Twoją wieczność, ale i teraźniejszość.
Po diagnozie, recepcie, leczeniu i regularnej profilaktyce skup się na codziennym przebywaniu blisko Boga. Zagłębiaj się w Jego plan względem Twojego życia. Znajdziesz Go na kartach Pisma świętego. Zacznij już dzisiaj wcielać w życie wzór na Twoje zbawienie.
Panie, oczyść serce me! Niech ono całkowicie przylgnie do Ciebie!

oraz

Dodaj komentarz