Lekarstwo na lenistwo

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Mt 25, 24-19

Postaw się w roli jednego ze sług. Policz talenty, które otrzymałeś. Popatrz na swoje dotychczasowe życie. Oszacuj, ile talentów pomnożyłeś, a ile zakopałeś. Zastanów się także, dla kogo rozwijałeś się we wszystkich dziedzinach. Czy w Twoim całym zaangażowaniu rodzinnym, zawodowym, szkolnym, społecznym i w ogóle życiowym priorytetem było budowanie Królestwa Bożego i oddawanie chwały Stwórcy, który obdarzył Cię tak obficie?

Stań teraz w prawdzie przed Panem i rozlicz się z każdego talentu. Nie bój się tego spotkania. Jeszcze żyjesz i masz możliwość poprawić się. Pytaj Jezusa, jak to uczynić i proś o wszelkie potrzebne siły oraz nieustanny zapał. Jeśli będziesz codziennie pokornie prosił o łaskę pomnażania Bożych talentów oraz dołożysz swój gorliwy wysiłek, to zobaczysz, że życie zacznie układać się dla Ciebie coraz lepiej i poczujesz wreszcie smak tego, co robisz.

Obyś tylko nie zakopał talentów i nie stał się sługą złym i gnuśnym, którego Pan surowo rozlicza i wtrąca do ciemności, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Leniwy sługa nie ma przyszłości na ziemi i po śmierci. Jeśli dotyka Cię ten grzech, to czym prędzej błagaj Boga o ratunek i weź się za siebie. Przypomnij sobie, że jesteś najwspanialszym ziemskim stworzeniem, które ma wiele talentów. Masz też żywego Boga, który chce dać Ci siłę do pomnażania talentów.

Niedawno rozmawiałem z mocno pijanym bezdomnym o końcu świata, podczas którego przyjdzie Jezus i rozliczy każdego. Przypomniałem mu, że ten moment zaskoczy wielu. Motywowałem go także tym, że jakiś czas temu miał 3 lata trzeźwości i sam pomagał bezdomnym jako wolontariusz. Nagle ten bezdomny trafił cytat w Bożej krówce ,,Powstań jak najszybciej. Nie zwlekaj”. Z wrażenia aż zatkało tego mężczyznę. Może i ty powinieneś usłyszeć te słowa w swoim sercu. NIE ZWLEKAJ! Kochaj. Służ. Pracuj. Dawaj z siebie wszystko to, co najpiękniejsze. Czyń to na chwałę Bożą.

Jeśli czujesz, że już dużo robisz dla Pana Boga, to przeczytaj jeszcze słowa św. Pawła, które pomogą Ci w walce z pysznymi pokusami;

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone, i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby jak to jest napisane, «w Panu się chlubił ten, kto się chlubi». 1 Kor 1, 26-31

Panie, dziękuję Ci za wszystkie talenty oraz za łaskę rozwijania ich. Wiem, że można jeszcze więcej i lepiej kochać i spalać się dla Ciebie. Proszę więc pokornie, abyś przeniknął moje ciało, serce i umysł. Kochaj we mnie wszystkich. Niech Twoja chwała promienieje w moim życiu.

Dzisiejszy załącznik pomoże Ci w walce z lenistwem;

Dodaj komentarz