Jak wygrać z nieuporządkowanym pożądaniem?

Na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spustoszyli oni ziemię Ammonitów i oblegli Rabba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie. Pewnego wieczora Dawid, podniósłszy się z posłania i chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta była bardzo piękna. Dawid zasięgnął wiadomości o tej kobiecie. Powiedziano mu: «To jest Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Chittyty». Wysłał więc Dawid posłańców, by ją sprowadzili. A gdy przyszła do niego, spał z nią. Kobieta ta poczęła, posłała więc, by dać znać Dawidowi: «Jestem brzemienna». 2 Sm 11, 1-4a. 5

Powyższy fragment to tylko początek burzliwej historii, których pełno we współczesnych serialach… Wyobraź sobie wspaniałego króla Dawida, który już jako młody chłopiec znalazł uznanie w oczach Boga … Ten błogosławił mu i rozsławił go na wszystkie narody… Niestety Dawid był tylko człowiekiem… Rozleniwił się… Nie wychodził już na wojnę… Wybrał próżność i wygodę… W takim stanie duszy diabeł skierował jego wzrok ku pięknej kobiecie… Dawida nie powstrzymało nawet to, że ta kobieta miała męża… Tak silne i nieuporządkowane pożądanie było w jego sercu… Diabeł nie poprzestał na tym grzechu… Wykorzystał fakt poczęcia i poprowadził serce Dawida ku podstępowi wobec Uriasza – męża owej kobiety… Sprowadził go z wojny, żeby współżył z żoną… Ten nie uczynił tego mimo, że król pozwolił mu wrócić do domu… Był zbyt uczciwy wobec kolegów, którzy byli na wojnie… Diabeł więc dał Dawidowi straszny pomysł, by Uriasza zostawić na polu bitwy, aby zginął… I tak od niewinnego spojrzenia na kobietę historia prowadzi do śmierci…
Jak więc nie dać się zwieść?… Jak żyć w czystości serca i umysłu?… Jak uporządkować swoje pragnienia?… Jeśli masz nadzieję na stu procentową radę, to zawiodę Cię… Muszę zacząć od pokornego stwierdzenia, że jeśli umiłowany przez Boga Dawid poległ, to i Ty możesz ulec w każdym momencie… Mimo wszystko wskaże rady, które pomogły już wielu osobom… Pismo mówi, że diabłu można oprzeć się poprzez silną wiarę, post i modlitwę… To wszystko prawda… Diabeł boi się ludzi mocno wierzących, poszczących, wstrzemięźliwych i głęboko rozmodlonych… Pracuj nad takimi postawami, a zaczniesz wygrywać walki… Dodałbym nieustanne trwanie w łasce uświęcającej… Spowiedź średnio co dwa tygodnie lub po każdym grzechu ciężkim, gdy zdarzy się w tym okresie… Nade wszystko polecam także codzienne karmienie się Bożym Słowem, które daje tysiąckroć więcej radości niż jakieś zaspokajanie pożądania… Ono prawdziwie nasyca… Ważne jest też, aby dobrze organizować swój czas… Podczas lenistwa zawsze uaktywnia się szatan i daje grzeszne myśli…
W skrócie polecam rozwijanie wiary, próby regularnych postów i wyrzeczeń, więcej modlitwy, łaska uświęcająca, częsta spowiedź, dobra organizacja czasu… Czy to jest pewny przepis?… Myślę, że Bóg patrząc na człowieka, który naprawdę robi wszystko, by wyjść z nieuporządkowanej pożądliwości – da łaskę uzdrowienia…
Polecam się Panie Tobie i proszę, abyś mnie chronił przed nieuporządkowanym pożądaniem… Proszę Cię o łaskę ciągłego wzrastania w wierze i miłości ku Tobie, bym niczego nie pragnął ponad Twoją miłość… Ty jesteś dla mnie wszystkim…
Dzisiejszy dodatek pokaże historie uwolnienia wielu ludzi, którzy wyszli z grzechu nieczystości… Wskaże także, jak pomóc tym, którzy są nie radzą sobie z pożądaniem…


Plus wspaniałe świadectwo nawrócenia aktorki z filmów pornograficznych:

Dodaj komentarz