Bóg Panem mojej historii

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama (…) Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń. Mt 1, 1. 17

Fragment, na którym od wieków historycy i teologowie łamali sobie głowy… Ja czytam dzisiejszy rodowód Jezusa  w prosty sposób i wyciągam jeden wniosek – Bóg jest Panem historii:

Z dawna to przygotowałem.
Co ułożyłem od prastarych czasów,
to teraz w czyn wprowadzam. Iz 37, 26

W rodowód Jezusa wpisane są wielkie osobistości. Jest pierwowzór wiary i zaufania – to oczywiście Abraham. Jest najsłynniejszy król Dawid, w którego historię wpisany jest także wielki grzech… Jest czas przesiedlenia babilońskiego, a więc moment niewierności i wielkiego upadku Narodu Wybranego. Wreszcie pojawia się Mesjasz, który ma wyzwolić ludzkość. Wielu jednak nie przewidziało, że to wyzwolenie nie dokona się na poziomie narodu, lecz indywidualnie w sercu każdego wierzącego. Chwalę dzisiaj Pana za to że jest Panem historii mojego życia. Dziękuję za każdą łaskę, dzięki której trzymam się Jego drogi. Dziękuję, za każde nawrócenie mojego serca z błędnego myślenia i postępowania. Dziękuję  za każde podniesienie z upadku i rozpaczy… Tobie chwała Panie za wszystko co mnie dotychczas spotkało… Tobie powierzam swoją drogę (https://www.youtube.com/watch?v=cE7xCiSg3Ho):

Powierz Panu swoją drogę
i zaufaj Mu: On sam będzie działał Ps 37, 5

Dodaj komentarz