Duch podpowiada

Anioł Pański powiedział do Filipa: «Wstań i pójdź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta». A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworzanin królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem, i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. «Podejdź i przyłącz się do tego wozu» – powiedział Duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: «Czy rozumiesz, co czytasz?» – zapytał. A tamten odpowiedział: «Jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni?» I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. A Filip otworzył usta i wyszedłszy od tego tekstu Pisma, opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie. Dz 8, 26-31. 35

Gdy żyjesz Bożym słowem – nie potrafisz zatrzymać go dla siebie… Duch poprzez natchnienia zaczyna podpowiadać Ci bardzo konkretnie gdzie i do kogo pójść… Jeśli masz w sobie głęboką miłość i prostotę – idziesz w ciemno według woli Bożej… Oczywiście szatan szepcze swoje i próbuje blokować Cię tekstami typu: nie rób z siebie pajaca…, powiedzą, że jesteś nawiedzony…, po co Ci to itd. … Słuchaj dobrych natchnień, a zaczniesz żyć prawdziwie i szczęśliwie… Dzięki dzisiejszej postawie Filipa Etiopczyk przyjął chrzest i napełnił się radością (Dz 8, 36-40).
Ty też możesz napełnić innych radością! Odwagi! Bóg będzie z Tobą…
Panie dziękuję Ci za codzienne natchnienia…. Proszę o odwagę, by iść za nimi…

plus dodatek specjalny

Dodaj komentarz