1050 lat łaski

„Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.” J 6, 55-56

W tych dniach oddajemy Bogu chwałę za Jego obecność w naszej ojczyźnie. 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce to okres wzlotów i upadków. Historia uczy nas, że poprzez wierność Bogu stajemy się silni jako naród. Niech ten pamiętny jubileusz wzbudza w nas pokorne dziękczynienie Bogu za wszystkie łaski i pobudza do jeszcze większej wierności!

Panie dziękuję Ci za łaskę życia w kraju chrześcijańskim, w którym mogę oddawać Ci chwałę. Prowadź mnie, abym mógł przynosić chlubę Tobie i mojej ojczyźnie!

Dodaj komentarz