Z Bogiem przez bloki

Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną!» Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz». J 1, 43-46

Wyobraź sobie Jezusa, który idzie do Galilei i spotyka Filipa. Po czym wzywa go do pójścia za Nim. Filip zauroczony postacią Nauczyciela opowiada o Nim Natanaelowi. Nie zniechęca się jego oporem. Mówi proste słowa: ,,chodź i zobacz”. Czy potrafisz być takim uczniem Chrystusa? Czy zachęcasz ludzi do spotkania żywego Jezusa? Wiara, która nie jest głoszona zaczynie powoli wymierać w tobie. Natomiast dzielenie się Ewangelią daje prawdziwą radość i wewnętrzne spełnienie.
Od 7 tygodniu Bóg daje łaskę mi i mojej młodzieży, abyśmy schodzili z kanapy i głosili Ewangelię między blokami. Gdy patrzę na młodych ludzi, którzy nie wstydzą się Jezusa i modlą się na ulicy, to moje serce jest pełne podziwu i wzruszenia. Te wyjścia dają młodzieży prawdziwego Bożego powera. Polecam ostatnią relację z ewangelizacji ulicznej: (http://radioplus.com.pl/diecezja-radomska/z-bogiem-przez-bloki-20550)
więcej filmików znajdziecie na (https://www.facebook.com/pg/BratAlbertRadom/videos)

Po tym poznaliśmy miłość, że Chrystus oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. 1 J 3, 16. 18

Bóg z miłości do Ciebie oddał życie. Czy Ty potrafisz oddawać swoje życie dla Niego? Zobacz, ile czasu poświęcasz na naukę, pasję i przyjaciół. W efekcie możesz doświadczać coraz większego znużenia. Nie zapominaj, że Twoje serce ma także duchowe pragnienia. Gdy zaczniesz je spełniać, poczujesz prawdziwy pokój. Będzie w Tobie więcej radości i chęci do dzielenia się Bogiem i Jego słowem. Przestań gonić za światem i zacznij prawdziwie żyć!

Służcie Panu z weselem, stawajcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. Ps 100, 2

Panie, dziękuję Ci za radość, którą wlewasz w moje serce. Dziękuję za łaskę głoszenia Ewangelii. Proszę Cię, abyś uzdolnił ludzi XXI wieku do zejścia z kanapy i pójścia na ulice z Twoim słowem.

oraz

Dodaj komentarz