Dobra Nowina o Jezusie

Anioł Pański powiedział do Filipa: «Wstań i pójdź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta». A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworzanin królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem, i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. «Podejdź i przyłącz się do tego wozu» – powiedział Duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: «Czy rozumiesz, co czytasz?» – zapytał. A tamten odpowiedział: «Jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni?» I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim.

A czytał ten urywek Pisma: «Prowadzą Go jak owcę na rzeź, i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak On nie otwiera ust swoich. W Jego uniżeniu odmówiono Mu słuszności. Któż zdoła opisać ród Jego? Bo Jego życie zabiorą z ziemi». «Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimś innym?» – zapytał Filipa dworzanin. A Filip otworzył usta i wyszedłszy od tego tekstu Pisma, opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę: «Oto woda – powiedział dworzanin – cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony?» I kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, weszli do wody. I ochrzcił go. A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już więcej go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą. A Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię, przechodząc przez wszystkie miasta, aż dotarł do Cezarei. Dz 8, 26-40

Czy miałeś kiedyś taką odwagę, aby dołączyć się do nieznajomego i opowiedzieć mu Dobrą Nowinę o Jezusie? Czy wsłuchujesz się w wolę Boga w swoim sercu? Czy otwierasz się na natchnienia Ducha Świętego? Może w Twoim życiu było już wiele okazji do głoszenia Chrystusa, a Ty zaprzepaściłeś je z lęku i wielu innych przyczyn. Proś dzisiaj o łaskę odważnego głoszenia Ewangelii wszędzie, gdzie będziesz. Żyj Ewangelią. Czytaj słowo Boże. Napełniaj się tym pokarmem, a prędzej czy później zaczniesz karmić innych. Trwaj wiernie przy nauczaniu Kościoła. Formuj się we wspólnocie, gdzie jest kapłan, który będzie czuwał nad Tobą.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata. J 6, 51

Jezus dał nam Siebie, swoje słowa i Ciało jako pokarm, aby nas stale podtrzymywać. Kto żyje w Nim, ten naprawdę nosi w sobie życie wieczne i jest tak potężnym świadkiem, że świat nie potrafi go zgasić. Jeśli tylko Chrystus zechce, to będzie świecił światłem poprzez swoich wybranych także po ich śmierci. I tak wielu świętych nadal działa dla Boga i Jego chwały.

Panie Jezu, dziękuję za to, że codziennie karmisz mnie Sobą i napełniasz moje serce miłością. Pomóż mi dzielić się Tobą, gdziekolwiek mnie posyłasz każdego dnia.

Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, proszę Cię, wstawiaj się za wszystkimi współczesnymi ewangelizatorami i uczniami, którzy są szczególnie powołani do głoszenia, niech idą z mocą Bożą i odwagą jak św. Filip.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz