Łaska cierpienia

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec». J 12, 24-26

Spadłeś na ziemię jak to ziarno pszenicy. Czy już obumarłeś dla tego świata według woli Bożej? Czy wydajesz duchowe owoce? Czy tylko skupiasz się na owocach ziemskich, którymi raczej nie otworzysz sobie nieba? Czy za podążanie drogą Jezusa jesteś już prześladowany w rodzinie, pracy i gdziekolwiek pojawisz się? Nie martw się choćby najmniejszymi prześladowaniami. Idź dalej za Chrystusem. Uczci Cię Bóg Ojciec w swoim czasie.

Bracia: Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele – to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostawać zaś w ciele – to bardziej konieczne ze względu na was. A ufny w to, że pozostanę, i to pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze, aby rosła wasza duma w Chrystusie Jezusie przez moją ponowną obecność u was.

Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja – czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka – mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię, i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. To właśnie jest dla nich zapowiedzią zagłady, dla was zaś zbawienia, i to przez Boga. Wam bowiem z łaski dane jest dla Chrystusa: nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, skoro toczycie taką samą walkę, jaką u mnie widzieliście i jaką teraz prowadzę. Flp 1, 20c-30

Czy dane Ci jest z łaski wierzyć w Jezusa i cierpieć dla Niego? Może te cierpienia są niewidoczne dla innych. Twoje serce może mieć ogromne bóle, gdy patrzysz na grzeszne postawy bliźnich i ich odwracanie się od Boga. To może być Twoje wewnętrzne męczeństwo. Ofiaruj ten ból za tych, na których patrzysz i chociaż odrobinę współodczuwasz ból Jezusa i Maryi. Może w Twoim wnętrzu popłynie nie jedna niewidzialna łza. Niech płynie na ofiarę za tych, którzy oddalili się od najczystszej Miłości.

Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości. Ps 126, 5

Panie Jezu, dziękuję za każdą łaskę zjednoczenia się z Tobą w cierpieniu. Jednocz mnie z Tobą, kiedy chcesz i jak chcesz.

Maryjo, kochana Mamo współcierpiąca ze swoim Synem za grzechy moje i każdego Twego dziecka, proszę, zjednocz swoje dzieci w znoszeniu duchowych ofiar.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Polecam mocne świadectwo siostry Emmanuel o cierpieniu:

Dodaj komentarz