Cała chwała dla…

Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę? Przynieście mi denara; chcę zobaczyć». Przynieśli, a On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli Mu: «Cezara». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga». I byli pełni podziwu dla Niego. Mk 12, 15-17

Jezus w dzisiejszej Ewangelii widzi obłudę faryzeuszy. Nie daje się podpuścić, aby powiedzieć, że nie trzeba płacić podatków. Perfekcyjnie odpowiada, żeby oddać cezarowi, to co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

Gdybyś dzisiaj zapytał Jezusa, czy płacić uczciwie podatki, to co byś usłyszał? Oczywiście, że płacić. Tu jest sprawa oczywista. Natomiast ważniejszym pytaniem jest: co należy się Bogu? Co Jemu jesteś winien? Co możesz i powinieneś oddać Stwórcy? Jaka jest Twoja odpowiedź?… Pomyśl… Posłuchaj serca… Zapytaj Jezusa, jakie są Jego oczekiwania.

Mnie do odpowiedzi przynagla wczorajszy obraz z Ewangelii, w którym zobaczyłem Chrystusa wołającego na krzyżu: PRAGNĘ, DOKONAŁO SIĘ. Po czym z Jego boku wypłynęła krew i woda. On dla mnie i mojego zbawienia pozwolił się ogołocić, przybić do krzyża i jeszcze na nim powiedział PRAGNĘ! On oddał mi całego siebie. Co więc ja mogę oddać Jemu?

CAŁEGO SIEBIE, WSZYSTKIE MOJE ZDOLNOŚCI, TALENTY, CZAS, LUDZI, CAŁĄ CHWAŁĘ ZA DOBRO, KTÓRE CZYNIĘ… Panie Jezu, nigdy wystarczająco nie odwdzięczę Ci się za to, co dla mnie uczyniłeś. Przyjmij w darze mnie, słabego grzesznika i pozwól żyć dalej tylko dla Twojej chwały…

Najmilsi: Oczekujecie i staracie się przyśpieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo, płonąc, pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was znalazł bez plamy i skazy – w pokoju, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną.

Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności! Amen. 2 P 3, 12-15a. 17-18

Nowe niebo, nowa ziemia pełna sprawiedliwości, ludzie starający się żyć bez plamy i skazy, w pokoju. Ot taki piękny obraz narysował Piotr. Oby każdy zapragnął go wprowadzać w życie. Dobrze, że Pan Bóg jest jeszcze cierpliwy. Ta Jego cierpliwość naprawdę jest zbawienna. Piotr daje na koniec ważną radę: wzrastajcie w łasce i poznaniu Pana i Zbawiciela. Jemu oddajcie całą chwałę!

Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło,
a Twoja chwała nad ich synami. Ps 90, 16

Panie Boże, nich Twoja chwała jaśnieje nad Twoimi synami, także nade mną, marnym człowieczkiem podtrzymywanym Twoją łaską.

Dodaj komentarz