Uwaga na skrajności

Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga». Mt 22, 19-21

W życiu są dwie niebezpieczne skrajności. Z jednej strony można żyć całkowicie sprawami przyziemnymi i zapominać o sprawach duchowych. Natomiast na drugim biegunie będzie zatopienie się w modlitwie i kontemplacji przy jednoczesnym zaniedbaniu podstawowych ludzkich obowiązków.

Jezus kapitalnie rozwiązuje ten odwieczny konflikt. Uwspółcześniając Jego przesłanie można powiedzieć, że prawdziwy katolik jest sumienny w sprawach ducha i ciała. To znaczy oddaje chwałę Panu poprzez życie sakramentalne oraz stara się z całych sił wypełniać przykazanie miłości do Boga i ludzi, a przy tym normalnie płaci podatki i troszczy się o sprawy Ojczyzny oraz społeczności lokalnej.

Niestety dzisiejsi ludzie często przechylają się w stronę materializmu. Konsumpcjonizm jest już tak mocno wyśrubowany, że ciężko jest zatrzymać się i pomyśleć o sprawach ważniejszych. Nie rzadko mamona, gadżety, zwierzęta albo ludzie stają się bożkami. Poświęca się im zbyt dużo czasu w myślach, postawach i codziennych czynnościach. Warto przypomnieć sobie fundamentalne stwierdzenie:

Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma boga. Iz 45, 5

Jeden jest Bóg i Jemu należy się cała chwała. Ku Niemu ma zmierzać cała Twoja ludzka gorliwość. To dla Boga bądź: mega dobrym człowiekiem w domu, szkole, pracy i wszędzie, gdzie będziesz. Rozwijaj swoje talenty najlepiej jak potrafisz i chwal Pana za wszelkie łaski. W niedzielę przynoś Mu to wszystko w sercu i składaj na ołtarzu. Bądź wdzięczny!

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.
Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały,
budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą,
Pan zaś stworzył niebiosa.
Oddajcie Panu, rodziny narodów,
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu,
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku,
zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
będzie sprawiedliwie sądził ludy. Ps 96, 1. 3-10

W tym współczesnym, zwariowanym, szybkim świecie – bądź przykładem dla ludzi. Pokaż swoim życiem, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus!

Jawicie się jako źródło światła w świecie,
trzymając się mocno Słowa Życia. Por. Flp 2, 15d. 16a

Panie, uczyń mnie Twoim światłem dla ludzi, aby nie trwali w ciemności grzechu!

Dzisiaj w załączniku ciekawa nowość:

Dodaj komentarz