Jak, co, komu oddawać?

Uczeni w Piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić Go w mowie. Ci przyszli i rzekli do Niego: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić?» Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę? Przynieście mi denara; chcę zobaczyć». Przynieśli, a On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli Mu: «Cezara». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga». I byli pełni podziwu dla Niego. Mk 12, 13-17

Co należy się Państwu, a co należy się Bogu? Czy trzeba płacić podatki? Jaka jest wola Boża w tym względzie? Otóż Jezus odpowiada jednoznacznie. Podatek jest wytworem ludzkim dla dobra ogółu społeczeństwa, aby panował jakiś ład i harmonia. Każdy, kto chce normalnie funkcjonować w społeczeństwie, to musi podporządkować się tym zasadom. Nie można zakładać, że na górze wszyscy kradną i dlatego, ktoś nie płaci. Nie jesteśmy sędziami tych osób. Oni mają swojego Sędziego, który ma stały podgląd 24 godziny na dobę. Zresztą każdy z nas kiedyś przed Nim stanie.

Warto zadać pytanie, co należy się właśnie Jemu? Jeśli Jezus bierze denara i pyta o widniejący na nim wizerunek, po czym dodaje, że należy oddać go cezarowi, to podobnie można popatrzeć na człowieka i zapytać, do kogo należy i kogo przypomina. Idąc dalej można zauważyć, że każda ludzka osoba jest stworzona na obraz i podobieństwo Boga oraz ma swoją godność. Jest w Piśmie świętym fragment mówiący, że w życiu i w śmierci należymy do Pana (Rz 14, 8b) Dlatego też powinniśmy oddawać Bogu całych siebie; nasz wszelki trud i wysiłek (także ten na rzecz Państwa). Po prostu wystarczy czynić wszystko dla chwały Bożej. Ku Stwórcy ma zmierzać nasza modlitwa, praca i konkretne obowiązki.

Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was znalazł bez plamy i skazy – w pokoju, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności! Amen. 2 P 3, 13-15a. 18

Chwała Panu, że jeszcze nie było końca świata i każdy czytający te słowa może nawrócić się do Boga i zacząć oddawać Mu należną chwałę. Cierpliwość Stwórcy jest niesamowita. Ona trwa już wiele wieków i wciąż góruje miłosierdzie nad każdym. Oby wszyscy ludzie skorzystali z tego czasu łaski.

Nasyć nas o świcie swoją łaską,
abyśmy przez wszystkie dni nasze
mogli się radować i cieszyć.
Ps 90, 14

Panie, dzięki Tobie wstałem i dla Ciebie pragnę przeżyć każdą godzinę i minutę, którą otrzymam od Ciebie. Niech moje czyny, myśli i wszelkie postawy będą miłe Tobie.

PS W ostatnim czasie poznaję coraz bardziej serca osób bezdomnych. Dzięki łasce Bożej dokopuję się do ich głębi, w której jest starannie ukryte dużo dobroci. Ci ludzie naprawdę mają piękne talenty. Przykro mi się słucha osób, które oceniają bezdomnych, jako darmozjady żerujące na państwie i podatkach ,,uczciwych i bezgrzesznych” obywateli. Mam pytanie do wszystkich krytyków osób bezdomnych; co zrobiliście, aby im pomóc? Ile razy zatrzymaliście się, aby pobyć z nimi, porozmawiać, pomodlić się i dać im trochę nadziei? Oni Was potrzebują!

Państwo także ich potrzebuje, aby normalnie wrócili do społeczności i pracowali na swój chleb oraz dla dobra Ojczyzny. Potrzeba tylko podnieść ich „połamane” serca, ciała i dusze. Ci ludzie trwają w bezsilności i zapijają ją, ponieważ całkowicie utracili wiarę w to, że mogą normalnie żyć. Warto przypominać im, że człowiek z Bogiem w sercu może przejść największe próby i dramaty! Wczoraj jeden z bezdomnych powiedział, że otrzymany od nas list motywacyjny przeczytał już kilkanaście razy!
Może kogoś z Was zmotywuje do pomagania to, że Jezus Chrystus – odwieczny, światowy prawodawca (także Sędzia) identyfikuje się z tymi ostatnimi i zachęca, aby pomagać im podnosić się z nędzy.

Panie, oddaję Ci chwałę za dobro, które uczyniłem w całym moim życiu. Źródło tych czynów od zawsze było, jest i będzie w Twojej łasce.

Polecam dzisiaj ciekawy załącznik o pomaganiu osobom bezdomnym;

 

Dodaj komentarz