Oddaję Ci życie swe

Wówczas Jezus rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga». I byli pełni podziwu dla Niego Mk 12, 17

Wyobraź sobie Jezusa, który ze stoickim spokojem odpowiada faryzeuszom na pytanie dotyczące płacenia podatków. On nie tylko daje trafne rozwiązanie problemu. Jego jedno zdanie zmusza do myślenia. Usłysz je dzisiaj w kontekście swojej sytuacji życiowej. Jak wygląda Twoje oddawanie Państwu i Bogu tego, co się im należy? Czy jesteś uczciwym obywatelem, który nie okrada swojego kraju? Czy napominasz bliźnich, gdy dowiesz się o ich nieuczciwości? Czy masz w sobie tyle odwagi, aby zawalczyć o sprawiedliwość w społeczeństwie? Wreszcie zadaj sobie to najważniejsze pytanie dotyczące tego, co należy się Bogu. Co Jemu oddajesz? Ile czasu spędzasz na Mszach, Adoracjach, osobistych modlitwach, rozważaniu Słowa Bożego, spotkaniach formacyjnych, ewangelizacji? Czy potrafisz w każdej chwili dnia być przepełniony duchem modlitwy, w którym oddajesz Bogu chwałę za każdy dobry czyn, którego dokonałeś dzięki Jego łasce? Wydaje mi się, że najwłaściwszym darem dla Boga jest oddawanie Mu chwały za całe dobro, które czynimy. Chwała nie należy się człowiekowi, lecz Bogu. Nie można jej zatrzymywać na sobie. Dlatego też po każdym świadectwie mówi się: chwała Panu. Nie wystarczy mówić w ten sposób. Potrzeba głębokiego przekonania, że tak właśnie jest. Oddaj dzisiaj Bogu całą chwałę za wszystkie Twoje dobre sukcesy. Podziękuj przy tym za zdrowie, siły, chęci, zapał, motywację i wszystkie inne okoliczności, które przyczyniły się do Twoich konkretnych osiągnięć.
Panie, oddaję Tobie całą chwałę za wszystko to, co dobre w moim życiu. Nie chcę chlubić się żadnymi osiągnięciami. Wszystko otrzymałem od Ciebie i jestem wdzięczny za to, że mogłem współpracować z Twoją łaską. Dawaj mi coraz więcej siły do powiększania Twojej chwały w tych dziełach, które mi zlecasz.

Błogosławiony człowiek, który służy Panu
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach. Ps 112, 1

One Reply to “Oddaję Ci życie swe”

Dodaj komentarz