Źródło siły i odwagi

Dawid rzekł do Saula: «Niech niczyje serce się nie trapi! Twój sługa pójdzie stoczyć walkę z tym Filistynem». Saul odpowiedział Dawidowi: «To niemożliwe, byś stawił czoło temu Filistynowi i walczył z nim. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on wojownikiem od młodości». Powiedział Dawid: «Pan, który wyrwał mnie z łap lwów i niedźwiedzi, wybawi mnie również z ręki tego Filistyna». Rzekł więc Saul do Dawida: «Idź, niech Pan będzie z tobą!» Wziął w rękę swój kij, wybrał sobie pięć gładkich kamieni ze strumienia, włożył je do torby pasterskiej, którą miał, i do kieszeni, a z procą w ręce skierował się ku Filistynowi. Filistyn przybliżał się coraz bardziej do Dawida, a giermek jego szedł przed nim.

Gdy Filistyn popatrzył i przyjrzał się Dawidowi, wzgardził nim dlatego, że był młodzieńcem, i to rudym, o pięknej powierzchowności. I rzekł Filistyn do Dawida: «Czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem?» Złorzeczył Filistyn Dawidowi, przyzywając na pomoc swoich bogów. Filistyn zawołał do Dawida: «Przybliż się tylko do mnie, a ciało twoje oddam ptakom podniebnym i dzikim zwierzętom». Dawid odrzekł Filistynowi: «Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w imię Pana Zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś. Dziś właśnie wyda cię Pan w moje ręce, pokonam cię i utnę ci głowę. Dziś oddam trupy wojsk filistyńskich na żer ptactwu podniebnemu i dzikim zwierzętom; niech się przekona cały świat, że Bóg jest w Izraelu. Niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani dzidą Pan ocala. Ponieważ jest to wojna Pana, On więc wyda was w nasze ręce». 1 Sm 32-33. 37. 41-47

Wyobraź sobie tą jedną z najsłynniejszych scen w Starym Testamencie. Oto młody i wątły Dawid staje naprzeciw potężnego Filistyna. Od strony fizycznej pomiędzy nimi jest totalna przepaść. Natomiast serce mężnego Dawida jest rozpalone miłością do Boga. On dla Niego jest gotów oddać swoje życie. Wydaje się nawet, że ten Boży młodzieniec nie zakłada porażki. Jest dogłębnie przekonany, że w imię swojego Pana zwycięży, ponieważ ta wojna jest przeciwko Stwórcy. Po drugiej stronie Dawid spotyka się z lekceważeniem go. Mimo to nie przejmuje się wyśmianiem i robi swoje dla Boga i swojego narodu.

Spróbuj popatrzeć na tę walkę przez pryzmat swojego życia. Ile stoczyłeś bojów z podobnymi Filistynami? Czy potrafiłeś zawsze stawić im czoła w imię swojego Pana i Zbawiciela? Tym największym wrogiem pewnie nie zawsze byli ludzie z zewnątrz. Czasami mogłeś walczyć sam ze sobą lub z jakąś silną pokusą od diabła. Czy potrafiłeś mężnie stawić czoło tym wyzwaniom? A może uciekałeś i nadal uciekasz przed walką. Nabierz dzisiaj odwagi patrząc na przykład młodego Dawida, który jest rozpalony Bożą miłością. Zobacz, że gdy masz Boga w sercu, to nie ważne jak silny jest przeciwnik. Zawstydzaj wszystkich swoją odwagą zakorzenioną w łasce Bożej.

Błogosławiony Pan, Opoka moja,
On moje ręce zaprawia do walki,
moje palce do bitwy.
On mocą i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą,
moją tarczą i schronieniem, On, który mi poddaje ludy. Ps 144, 1-2

Ufaj zawsze Panu. Zapraszaj Go do swojego wnętrza i przestań lękać się ludzi oraz demonów. Pan jest z Tobą!
Ciekawą scenę obrazuje dzisiaj także Ewangelia:

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. Mk 3, 1-5

Aż ciężko wyobrazić sobie gniewne i zasmucone spojrzenie Jezusa. Tak właśnie było, gdy patrzył na zawiść, zazdrość i niewiarę faryzeuszy i zwolenników Heroda. Mimo takiej fali nienawiści On czyni kolejny cud. Dobra nic nie powstrzyma. Jeśli ono jest czynione na chwałę Bożą, to przebije się przez największe przeszkody. Dlatego nigdy nie ustawaj w czynieniu dobra. Bóg zawsze da Ci potrzebne siły!

Panie Jezu, daj mi prawdziwe męstwo i odwagę do czynienia dobra.

Dodaj komentarz