Zgromadzić w jedno

Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: «Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród».

Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród, i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili Go zabić. J 11, 49-53

Jezus tak bardzo pragnie jedności ze mną, z Tobą i z każdym człowiekiem… Kto jest z Nim w jedności, ten dąży do jedności z braćmi i siostrami. Wielu z nas jeszcze nie jest w prawdziwej jedności z Bogiem, jeśli nie buduje jedności między ludźmi. To przykra prawda o ludzkiej słabości. Może jest już czas najwyższy, aby całym sercem za pośrednictwem Niepokalanej prosić Chrystusa o prawdziwą jedność w rodzinach, miejscach pracy, wspólnotach, parafiach, szkołach.

Tak mówi Pan Bóg: «Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów, i już nie będą podzieleni na dwa królestwa. I już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami, i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, Ja zaś będę ich Bogiem.

I zawrę z nimi przymierze pokoju: będzie to wiekuiste przymierze z nimi. Osadzę ich i rozmnożę, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. Mieszkanie moje będzie pośród nich, i Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Ludy zaś pogańskie poznają, że Ja jestem Pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze». Ez 37, 21-23. 26-28

Bóg tak bardzo pragnie przymierza pokoju z każdym… On czeka na moją i Twoją odpowiedź. Gdy my odpowiemy na Chrystusowy pokój i zaniesiemy go dalej, to wielu pogan (lub żyjących jak poganie) pozna prawdziwie sens swego istnienia i rozpali się Bożym światłem.

Oby odwrócił się gorszący trend krajów chrześcijańskich, które coraz bardziej żyją po pogańsku, a przez co gaśnie w nich światło, które powinno rozpalać nowe kraje.

Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy
i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. Ez 18, 31ac

Panie Jezu Chryste, pomóż mi codziennie odrzucać grzechy. Uczyń mi nowe serce i nowego ducha, abym dawał dobry przykład dla tych, których stawiasz na mojej drodze. Oby jak najwięcej osób rozpoznało Twoje światło i budowało prawdziwą jedność zgodną z Twoją wolą.
Maryjo, kochana Mamo jedności, proszę wstawiaj się za nami – Twymi dziećmi i prowadź nas w jedności do Królestwa Bożego.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz