Aby byli jedno

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.

I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.

Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich». J 17, 20-26

Wiem, że można wzruszyć się powyższymi słowami modlitwy Jezusa. Spróbuj w głębi serca przyjąć, że On wtedy modlił się także za Ciebie. Prosił o Twoją jedność w małżeństwie, rodzinie, wspólnocie… Chrystus miał wielkie pragnienie, aby ludzie zrozumieli, że mają równą godność i mogą być dla siebie prawdziwie braćmi i siostrami, którzy pomagają sobie w życiu (a nie utrudniają).

Spójrz na ostatnie zdanie. ABY MIŁOŚĆ, KTÓRĄ TY MNIE UMIŁOWAŁEŚ, W NICH BYŁA I JA W NICH. We wczorajszej Ewangelii Jezus tak mocno zapraszał do miłowania siebie nawzajem. Dzisiaj modli się, aby MIŁOŚĆ BYŁA W NAS I ON, ABY BYŁ W NAS. Oto klucz do prawdziwiej miłości w małżeństwie, rodzinie i każdym społeczeństwie. Wystarczy na serio otworzyć Chrystusowi drzwi swojego serca i pozwolić Mu kochać w sobie samego siebie oraz wszystkich dokoła. Wtedy dopiero przyjdzie pełen pokój.

Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli. 1 Kor 1, 10

Upominam za św. Pawłem każdego, kto teraz czyta te słowa, aby być w stałej, sakramentalnej i głęboko duchowej jedności z Jezusem. W ten sposób powoli zacznie się być narzędziem budowania jedności między ludźmi. Będą oczywiście osoby, które nie zrozumieją wszystkiego od razu, a nawet zaatakują za ludzką, bezinteresowną dobroć. Przyjmij takie ataki w duchu wdzięczności za to, że możesz pocierpieć za dobro dla Jezusa.

Panie Boże, błagam Cię o jedność wśród ludzi. Proszę, przypominaj nam stale, że prawdziwie jesteśmy braćmi i siostrami, którzy zmierzają do Ciebie, aby uwielbiać Cię w nieskończoności.

Dodaj komentarz