Kogo mam posłać?

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi.

Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.

I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich». J 17, 1-2. 9. 14-26

W świecie pełnym podziałów tak bardzo potrzeba jedności. Popatrz dzisiaj sercem na powyższe słowa modlitwy Jezusa, który posyła swoich uczniów do świata, który zada im wiele bólu. Mimo to oni mają dać świadectwo prawdzie i pokazać autentyczną, duchową jedność między braćmi i siostrami. To wezwanie dotyczy wszystkich duchownych i świeckich. Gdyby tak Chrystus naprawdę był na pierwszym miejscu we wszystkich sercach wierzących chrześcijan, to byśmy bardzo szybko poprowadzili wielu ludzi do Królestwa Niebieskiego. To jest pewnie największe pragnienie Boga.

Podam teraz ciekawy przykład, który obejrzałem przed chwilą. Na Twitterze angielskiego klubu Liverpool ukazał się 6 minutowy filmik pokazujący zachowanie niemieckiego trenera Jurgena Kloppa (bardzo wierzącego chrześcijanina, dla którego Jezus jest najważniejszą postacią w historii ludzkości), który od razu po ostatnim gwizdku zaczyna przytulać po kolei: trenera drużyny przeciwnej, ludzi ze swojego sztabu szkoleniowego oraz na przemian swoich graczy oraz graczy drużyny przeciwnej, oczywiście także sędziów. Świat chyba nie widział jeszcze takiej postawy i to w finale słynnej Ligi Mistrzów. Wielokrotnie widziałem w tym trenerze miłość do ludzi i prawdziwą pasję do sportu. Poprzez tą postawę zauważyłem, że ten człowiek pozwolił Bogu działać w swoim sercu. To było niesamowite świadectwo!

I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!» Iz 6, 8

Czy zastanawiałeś się, do czego Bóg Ciebie posyła? Może nie będziesz piłkarzem ani trenerem na szczeblu finału Ligi Mistrzów, ale możesz budować jedność i dawać świadectwo w swojej rodzinie, szkole, klasie, pracy. Pokaż ludziom poprzez swoją postawę, że są kochani przez Ciebie i Boga. Bądź człowiekiem pokoju i jedności. Proś Ducha Świętego o wszystkie potrzebne dary, owoce i charyzmaty. On naprawdę chce działać w Twoim życiu.

Bracia: Przystało Bogu, dla którego wszystko i przez którego wszystko istnieje, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienia. Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, od Jednego wszyscy pochodzą. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi, mówiąc: «Oznajmię imię Twoje braciom moim, pośrodku zgromadzenia będę Cię wychwalał». I znowu: «Ufność w Nim pokładać będę». I znowu: «Oto Ja i dzieci moje, które Mi dał Bóg». Hbr 2, 10-13

Wczoraj przeżywaliśmy kolejny dzień Tygodnia Ewangelizacyjnego w naszej diecezji. Kilka godzin ludzie adorowali Jezusa przy ulicy, po czym nastąpiło uwielbienie. Fantastycznie patrzyło się, jak Duch Święty jednoczy ludzi z różnych wspólnot, daje uśmiech i głęboką radość osobom w każdym wieku. Były całe rodziny, młodzież, osoby w średnim i podeszłym wieku. Nie brakowało bezdomnych i ubogich. Żywy Kościół zjednoczył się na kilka chwil, aby oddać chwałę Bogu. Ci ludzie nie wstydzili się swojej wiary i miłości do Jezusa. W pewnym momencie poszedłem na ulicę z sześcioosobową rodziną, aby dać świadectwo wiary. Spotkaliśmy ubogiego, ale mocno wierzącego człowieka, który wychwalał przy nas Boga – Tatę za to, że troszczy się o niego i daje mu wszystko, czego potrzebuje. Spojrzał w pewnym momencie na rodzinę, która była ze mną i mówi: Tata dał wam tyle dzieci. Jak pięknie! Chwała Panu!

Boże Ojcze, kochany Tato, proszę Cię za wszystkimi ludźmi Kościoła, aby z miłością wyszli do osób, które czekają na żywe świadectwo wiary. Zjednocz Panie wszystkie swoje dzieci!

W załącznikach podaje link do wzruszającego filmiku z Jurgenem Kloppem oraz piosenkę, która zachęci Cię do wyjścia i kochania ludzi:

oraz

Dodaj komentarz