Zaufaj do końca

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: „Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”. Łk 14, 25-27.33

Spróbuj odnaleźć się w tej scenie. Jaka jest Twoja pierwsza reakcja na słowa Jezusa? Czy pojawiają się pytania typu – jak On może wymagać tego ode mnie? Z pewnością nie chodzi o dosłowną nienawiść, ale o całkowite odłączenie pępowiny.

Często jest tak, że trochę jesteśmy za Bogiem, a trochę za ludźmi, którzy nie zawsze powadzą nas w stronę Boga. Co więcej potrafimy dla tych ludzi rezygnować z relacji z Bogiem albo znacznie ją osłabiać. Chociażby we wczorajszej Ewangelii jeden z uczniów zaproszonych na ucztę wymawiał się, że nie przyjdzie ze względu na żonę 🙂 Jezus dzisiaj mówi wprost, że Jego uczeń ma być cały dla Niego. Czy chodzi tylko o księży i zakonnice? Pewnie, że nie! On chce Ciebie całego w Twoim małżeństwie, ojcostwie, przyjaźniach i wszystkich relacjach. Oddaj Mu duszę i ciało, i pozwól w tobie kochać, a wreszcie poczujesz smak prawdziwej miłości. Nie lękaj się zaufać Mu do końca!…

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi,
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych,
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza
i swymi sprawami zarządza uczciwie.
Rozdaje i obdarza ubogich,
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona z chwałą
będzie jego potęga. Ps 112, 1-2. 4-5. 9

Oddaję Ci Panie całego siebie i wszystko co mam… Rozporządzaj moim czasem, myślami, pragnieniami, pieniędzmi i wszystkim co „posiadam”… Tobie oddaje także moich bliskich i wiem, że Ty zatroszczysz się o nich lepiej niż ja… Błogosław im… Niech każdy mój dzień będzie Twoim dniem!

Dodaj komentarz