Zaproszenie od Jezusa

Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: „Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym”. Jezus mu odpowiedział: „Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: «Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe». Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: «Kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego». Drugi rzekł: «Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego». Jeszcze inny rzekł: «Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść». Łk 14, 15-20

Wyobraź sobie, że zostałeś zaproszony na ucztę do nieba. To wyjątkowe zaproszenie skierował do Ciebie Bóg. Czy pójdziesz? TAAAAKKKKK!!! – chciałoby się rzec. To dlaczego w dzisiejszej Ewangelii wszyscy robią coś zupełnie innego? Może jesteś/będziesz jednym z nich? Nie tak trudno to sprawdzić. Otóż takim przedsmakiem uczty niebiańskiej jest każda Msza święta, na której łączymy się z całym niebem.

Jak wygląda Twoje uczęszczanie na tę niesamowitą Ucztę uobecniającą miłość Jezusa Chrystusa? Czy masz w sobie wielką tęsknotę za spotkaniem z Bogiem na Eucharystii? Czy potrafisz przyjść do Niego częściej niż tylko w niedzielę?Czym się wymawiasz? Pracą, pasją, żoną, dziećmi, nauką? Czy Jezus nie chce przenikać wszystkie obszary Twojego życia i błogosławić im? Pozwól Mu na to. Zaufaj. On sam będzie działał.

Zauważam w dzisiejszym świecie coraz większe pragnienie cudów i uzdrowień. Dziwi mnie natomiast, że ci sami ludzie zapominają, że największym cudem jest uobecnienie męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa na każdej Eucharystii.

Jeśli czytasz ten wpis, to życzę Ci, abyś szczerym sercem odpowiadał na zaproszenie Jezusa – nawet każdego dnia. Jeśli zaczniesz żyć Eucharystią, Twoja miłość do Jezusa wreszcie nabierze tempa, a w Tobie rozpali się żar Ducha, dzięki któremu zaczniesz zapraszać innych.

Muszę tutaj przytoczyć także słowa papieża Franciszka z Ewangelii Gaudium:

Jak bardzo chciałbym znaleźć odpowiednie słowa, aby zachęcić do ewangelizacji bardziej gorliwej, radosnej, ofiarnej, śmiałej, zawsze pełnej miłości i zdolnej do zarażenia innych! Z drugiej strony wiem, że żadna motywacja nie będzie wystarczająca, jeśli w sercach nie żarzy się ogień Ducha. (Ewangelii Gaudium 261)

Duchu Święty rozpalaj w nas żar Twojej miłości. Daj nam wielkie pragnienie uczestniczenia na Eucharystii, by dotykać na niej nieba i dzielić się nim z innymi!

Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Rz 12, 11

Dla cierpliwych mam jeszcze jeden dodatek, który będzie wielkim ubogaceniem:

One Reply to “Zaproszenie od Jezusa”

Dodaj komentarz