Jak przejść wszystkie próby?

To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. 1 J 1, 1-2a

Wspominany dzisiaj św. Jan jest bardzo inspirującą postacią. Będąc umiłowanym uczniem Chrystusa, przeszedł do końca wszystkie próby. Był jedynym Apostołem, który był blisko Jezusa do samego krzyża. Może dlatego Bóg wyróżnił go spośród grona najbliższych uczniów i sprawił, że nie musiał umierać śmiercią męczeńską. Gdzie leży klucz wierności św. Jana? Wydaje się, że jest nim całkowite przylgnięcie jego serca do Jezusa. On zawsze był blisko swojego Nauczyciela. To była prawdziwa miłość, która pozwala przezwyciężyć każdą pokusę. Co zrobić, aby tak kochać? Jak przylgnąć do Chrystusa? Zawalcz o częstszą Eucharystię. Siadaj w kościele w pierwszych ławkach. Wsłuchuj się w słowa Jezusa. Wpatruj się w Jego święte Ciało. Spróbuj znaleźć czas także na Adorację. Jestem pewien, że im bliżej będziesz Boga, tym piękniej przejdziesz przez życie i ustrzeżesz się wielu upadków. Naprawdę warto!
Panie, wzbudź w moim sercu jeszcze większe pragnienie bycia w Twojej bliskości. Pozwól mi przylgnąć do Ciebie całym moim sercem.
Św. Janie – módl się za nami!

Dodaj komentarz