Zaufaj…

Ja zaś jak oliwka kwitnąca w domu Bożym, na wieki zaufam łaskawości Boga. Będę Cię sławił na wieki za to, coś uczynił, polegał na Twym imieniu, ponieważ jest dobre dla ludzi oddanych Tobie. Ps 52, 10-11

Urzekły mnie słowa z dzisiejszego psalmu… Wyobraź sobie tą oliwkę kwitnącą w domu Bożym… Jest pełna pokoju… Wie, że przy źródle niczego jej nie zabraknie… Czy możesz tak powiedzieć o swoim życiu?… Czy czujesz taką bliskość Boga, by być spokojnym o przyszłość?… Jak wygląda Twoje zaufanie?… Na czym budujesz swoje życie?…
Boże Słowo zachęca dzisiaj Ciebie i mnie do pogłębienia relacji z Bogiem – swoistego zbliżenia się do Niego – oddania Mu całego swojego życia… W zamian możesz otrzymać ufność i pokój serca, który jest największym skarbem… Dzięki Niemu przestajesz liczyć i kalkulować… Robisz swoje, a Pan troszczy się o Ciebie… Ty jesteś oddany Bogu, a On Tobie… Co nie znaczy, że zdobędziesz ten świat i wszyscy będą Ci się kłaniać… Może wielokrotnie po ludzku będziesz przegrany, doświadczysz wielu krzyży, a zamiast poklasku i chwały otrzymasz „koronę” pogardy i wyszydzenia… Ale będziesz miał skarb w sercu, którego nikt nie będzie w stanie Tobie odebrać…
Idąc przez góry podczas wakacji – często rozważałem tajemnice różańca… Podczas tajemnicy cierniem ukoronowania – Pan dał mi takie światło, że za „moją” dobroć, oddanie i całkowite poświęcenie się dla Boga – nie będę otrzymywał korony chwały, tylko koronę z cierniami… Tak stało się z Tym, który pierwszy poświęcił całego siebie dla Boga – dlaczego miałoby być inaczej ze mną… To światło pozostało we mnie i daje mi pokój mimo doświadczeń…
Dziękuję Ci Panie za łaskę zaufania Tobie… Prowadź mnie według swojej woli w dzisiejszym dniu i przez całe życie… Pragnę być oddany Tobie i pełen pokoju, jak ta oliwka kwitnąca w Twoim domu… 🙂

One Reply to “Zaufaj…”

Dodaj komentarz