Prawdziwy Przyjaciel – PP :)

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. J 15, 9-13

Czy znalazłeś już prawdziwego przyjaciela, na którym możesz zawsze polegać?… Czy jesteś w stu procentach pewien, że on/ona nigdy nie zawiedzie Cię?… Jeśli powiesz dwa razy TAK – to znaczy, że poznałeś Jezusa Chrystusa – jedynego Prawdziwego Przyjaciela (PP 🙂 )…
Żadna człowiek nie może dać tyle, co On… Jezus objawił pełnię miłości Ojca i przypieczętował ją swoją ofiarą… Pokochał Cię z całą Twoją biedą i słabością… Nie brzydził się Tobą, gdy byłeś cały w grzechach… Wziął ten brud na siebie, abyś Ty mógł żyć… Podziękuj Mu dzisiaj za to!… Pójdź do Niego na drogę krzyżową i powiedz DZIĘKUJĘ!…
Panie, dziękuję za Twoją bezinteresowną przyjaźń!…

Dodaj komentarz