Kilka słów od Przyjaciela

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”. J 15, 9-17

Wyobraź sobie dzisiaj Jezusa, który mówi do Ciebie bardzo osobiście:
– Ukochałem Cię tak, jak Mnie ukochał Ojciec – jeśli miałbym jeszcze raz oddać za Ciebie życie – oddałbym je bez wahania;
– Wytrwaj w miłości mojej, nie poddawaj się… Wytrwaj w przestrzeganiu przykazań, codziennej modlitwie, regularnej Eucharystii, poznawaniu Mnie w Piśmie świętym… Jeżeli niesiesz z miłości do Mnie ciężki krzyż choroby, czujesz, że nie dasz rady – wytrwaj… Zrób to dla Mnie…
– To Ci mówię, aby moja radość była w Tobie, aby Twoja radość była pełna…

– Miłuj innych, jak ja Ciebie umiłowałem… Czy czujesz, że się spalasz w tym życiu, że inni wykorzystują Twoje dobre serce? Oddawaj dla nich swoje życie, jak ja oddałem Moje za Ciebie…
– Jesteś Moim przyjacielem, jeżeli czynisz to co Ci przykazuję… Inni nazywają Cię moim sługą, ale Ty czyniąc wszystko w wolności i z miłości – jesteś Moim przyjacielem…
– Powiedziałem Ci wszystko, co usłyszałem od Ojca…
– To nie Ty Mnie wybrałeś, lecz Ja Ciebie wybrałem, abyś w swoim życiu przynosił owoce i by one trwały na chwałę Mojego Ojca…
– Proś Przyjacielu w imię Moje o co zechcesz, a według woli Ojca mojego będzie Ci dane…
– Jeszcze raz powtarzam kochaj i nie przestawaj…

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. 1 J 4, 7-8

Dodaj komentarz