Wypróbowana wiara

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. J 15, 26- 16, 3

Czy Twoja wiara załamała się kiedyś pod wpływem ciężkich doświadczeń? Jak przechodziłeś swoje najtrudniejsze życiowe próby? Czy czułeś wtedy obecność Ducha Świętego? Czy prosiłeś Go o światło i siłę, aby zrobić choćby krok naprzód?

Nie ma życia bez prób i przeciwności. Każdy przechodzi w swoim czasie swoisty sprawdzian wiary. Bóg zna nasze wnętrze. On nie potrzebuje nas próbować. My jednak nie do końca znamy siebie i swoją wiarę. Czasami okazuje się, że jesteśmy o wiele słabsi niż myśleliśmy. Innym razem doświadczamy przedziwnej siły, która podtrzymuje nas w cierpieniu. Warto wtedy dostrzec, że jest to niezasłużona łaska z góry.

Dokładnie dzisiaj przypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II. O jego próbach wiary pisałem już wczoraj. Nie tylko on przeżywał wielkie próby. Podobnie było w życiu wielu świętych i błogosławionych. Można tutaj wspomnieć chociażby św. Ojca Pio, św. Maksymiliana Kolbego, św. Faustynę, św. Matkę Teresę z Kalkuty, św. Ritę, bł. ks. Jerzego Popiełuszko i wielu, wielu innych. Oni trwali wiernie w Bogu. Tak samo możesz trwać w łasce Ty i ja.

Wpatruj się stale w Jezusa Chrystusa, który do końca ziemskiego życia był wierny swojej misji. Umacniaj się także życiorysami świętych. Bądź głęboko przekonany, że wystarczy Ci Bożej łaski, jeśli tylko będziesz pokornie prosił o nią.

Bo Pan swój lud miłuje,
pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale,
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach;
to jest chwałą wszystkich Jego świętych.
Ps 149, 4-6. 9

Panie Jezu, uwielbiam Cię dzisiaj w Twoim wiernym wypełnianiu woli Ojca. Uwielbiam Cię w niezwykłej wierności świętych. Dziękuję za biblijny przykład Hioba, który chwalił Boga w totalnym ogołoceniu. Obym i ja nie zachwiał się w chwilach największych prób. Prowadź mnie Panie. W Tobie jest cała moja nadzieja.

Polecam dzisiaj bardzo umacniający załącznik dla wszystkich, którzy przeżywają próby wiary.

Dodaj komentarz