Duch zmieniający życie

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.

Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. J 14, 15-20

Czy czujesz w sobie obecność Ducha Pocieszyciela, który daje Ci łaskę życia w prawdzie? Czy doświadczasz pełnego pokoju, wiedząc, że zawsze możesz oprzeć się na Nim, choćby cały świat byłby przeciwko Tobie? Jeśli Jezus mówi, że Duch Prawdy będzie w Jego uczniach, to znaczy, że może być także w Tobie. Zaproś Go szczerze, a nie będziesz się już czuł, jak ostatnia sierota

Chrystus mówi dalej, że wielu ludzi nie będzie Go już widziało, ale nie najbliżsi uczniowie. Oni wielokrotnie zobaczą swego zmartwychwstałego Nauczyciela. Ty także możesz stale widzieć Pana oczyma wiary. On tak bardzo pragnie być w Tobie… Pozwól Mu. Przyjmij dzisiaj Ciało Jezusa z prostotą wiary dziecka. Żyj w Nim, a On będzie żył w Tobie i da Ci siłę na wszystko.

Najdrożsi: Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc. 1 P 3, 15-17

Uznaj w sercu Jezusa za Świętego. Broń nadziei, która w Tobie jest. Łagodnie i z bojaźnią dbaj o swoje sumienie. Zawstydzaj dobrocią i bezinteresowną miłością tych, którzy żyją tym światem i w nim pokładają nadzieję. Nie bój się prześladowania. Lepiej cierpieć czyniąc dobro niż zło. Takie słowa mówi do Ciebie Piotr – Opoka.

Popatrz dzisiaj jeszcze na opokę sprzed kilkunastu lat, wielki autorytet, św. Jana Pawła II, który urodził się 100 lat temu. Przypomnij sobie jego doświadczenia śmierci najbliższych (siostry, mamy, taty, brata). Mimo tak potężnych ciosów, on znalazł całe oparcie w Bogu i szukał Jego woli. Co było dalej? Cały świat obserwował papieża, który był pełen Ducha Świętego. Ty także możesz się w ten sposób otwierać na łaskę Boga i żyć z Duchem Prawdy.

Duchu Pocieszycielu, zapraszam Cię do mojego serca. Poprowadź mnie przez życie, abym odważnie wypełniał wolę Bożą i bronił nadziei na życie w Bożym królestwie, w którym będę mógł uwielbiać Pana razem ze św. Janem Pawłem II.
Św. Janie Pawle II – módl się za nami!

Dzisiejszy załącznik pomoże Ci na nowo zachwycić się Bogiem, który działał w osobie św. Jana Pawła II:

Dodaj komentarz