Wychowanie dzieci i młodzieży

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go.

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie».

Lecz On im odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Łk 2, 41-52

Trwa Tydzień Wychowania. Dzisiaj przeżywamy święto św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży. Kościół daje do rozważenia piękne słowo Boże, z którego możemy zaczerpnąć wiele rad dla rodziców, dzieci i młodzieży.

Spójrz najpierw na postawę św. Józefa i Maryi, którzy chodzą na pielgrzymki. Są gorliwymi, praktykującymi wiarę rodzicami, którzy dają przykład dziecku. To pierwsza wskazówka dla każdego rodzica i wychowawcy. Trzeba żyć przykładnie, aby słowa pouczenia, czy też wskazówki dla młodych miały podstawę w życiu rodziców.

Kolejną ważna postawą rodziców jest szukanie zagubionego dziecka. Wiemy, że Jezus tak naprawdę nie zagubił się. Był tam, gdzie powinien. Natomiast dzisiaj wiele dzieci i młodzieży jest zagubionych nie tyle na mieście i w różnych miejscach, co w internecie, grach itd. Co robią rodzice, aby odnaleźć swoje dzieci? Czy nie poddają się zbyt łatwo? Czy potrafią ochronić przed złem, które czyha w tak wielu miejscach? Warto, aby do tego szukania zaprosili św. Józefa i Maryję i prosili ich o pomoc. Oni najlepiej znają BÓL SZUKANIA. Warto tutaj jeszcze prosić o pomoc św. Monikę i poczytać o jej radach.

Piękną postawę dla dzieci i młodzieży daje dzisiaj sam Pan Jezus, który siedzi pośród nauczycieli, przysłuchuje się im i zadaje głębokie pytania. Tą postawę powinni naśladować młodzi na katechezie, spotkaniach oazowych oraz na wszystkich lekcjach, czy rozmowach z rodzicami i wychowawcami. SŁUCHAĆ I ZADAWAĆ MĄDRE PYTANIA, ABY KORZYSTAĆ Z DOŚWIADCZENIA STARSZYCH, w których widzą Bożych wychowawców mających autorytet.

Jezus zaprasza dzisiaj dzieci i młodzież do postawy poddania się rodzicom i zaufania, że oni pomogą w wychowaniu. Przy tym rodzice niech zauważą niesamowitą ODPOWIEDZIALNOŚĆ przed Bogiem za wychowanie. Nasuwa mi się fragment o zgorszeniu tych małych (,,Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie.” Mt 18, 6-7)

I jeszcze jeden wniosek z Ewangelii: idąc śladami Jezusa można być pewnym, że człowiek będzie czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pośpiesznie uszła spośród nieprawości. A ludzie patrzyli i nie pojmowali ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi, i o świętych Jego staranie. Mdr 4, 13-15

Uwierz w Boże wybranie do świętości, tak jak młody św. Stanisław. Idź na całość za Bogiem. Nie trać czasu na głupoty. Biegnij do nieba każdego dnia.

Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca, napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku, napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, a zwyciężyliście Złego. 1 J 2, 12-13

MOCNI MŁODZI to jest marzenie każdego rodzica, księdza i wychowawcy. Mocni mają być nie w mowie podwórkowej, lecz w nauce Bożej. Młodzi, którzy zwyciężają Złego! Panie, daj nam takich młodych! Boże, daj nam takich rodziców i wychowawców, którzy pierwsi dadzą przykład mocnego trwania na skale.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Mt 5, 8

Czyste serce to klucz do dobrego wychowania. To potężna wskazówka dla rodziców, wychowawców, dzieci i młodzieży. Jak być przykładem dla innych z brudnym sercem? OBŁUDNIKU, USUŃ BELKĘ (GRZECH) ZE SWEGO OKA (SERCA), a potem idź i pomagaj innym usuwać drzazgi z ich oczu…

Boże, kochany Ojcze, polecam Ci dzisiaj w sposób szczególny wszystkich rodziców, kapłanów, wychowawców, dzieci i młodzież oraz wszystkich odpowiedzialnych za system wychowania. Wylej Panie zdroje łask na nas, abyśmy zapragnęli z czystym sercem wzrastać w Twojej mądrości.
Maryjo, Mamo i Wychowawczyni, prowadź nas, abyśmy pokornie i posłusznie poddawali się nauce Twego Syna.
Św. Józefie, proszę, wstawiaj się za nami, abyśmy nie opierali się wymagającym radom i wskazaniom, które będą przychodziły pod natchnieniem Ducha Świętego.
Św. Stanisławie Kostko – módl się za nami!

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Polecam przydatne załączniki:

oraz

Dodaj komentarz