Jak wzrastać w łasce?

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie».

Lecz On im odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Łk 2, 46-52

Kościół wyznaczył dzisiejszą Ewangelię w święto św. Stanisława Kostki. Jakie jest podobieństwo patrona dzieci i młodzieży do młodego Jezusa? Chrystus ukazał drogę wzrastania w łasce u Bogu i u ludzi. Później sam powiedział, że On jest drogą. Tą wąską i piękną drogą poszedł także Stanisław. Ten młodzieniec tak rozpalił się pragnieniem Boga, że otrzymał niezwykłą łaskę wiary i miłości. Zawstydzał kolegów swoimi postawami. Cierpiał prześladowania od rówieśników. Był niezrozumiany także przez rodziców. Mimo to oddał się całkowicie Bogu za pośrednictwem Matki Bożej  i szedł odważnie za Jezusem.

Patrząc na dzisiejszego patrona pomyśl o swojej młodości, wzrastaniu w łasce u Bogu i u ludzi. Zastanów się także nad swoimi dziećmi, czy wychowankami. Czy widzisz w sobie i w nich młodzieńczy, Boży zapał św. Stanisława? Proś tego młodego, ale wielkiego patrona o wstawiennictwo, aby od dzisiaj śmiało iść za Jezusem i nie zważać na przeciwności. On z pewnością pomoże Ci umiłować bardziej pewne środki (Eucharystię, spowiedź, Pismo święte, wspólnotę Kościoła, pokutę) prowadzące do głębszej relacji z Bogiem.

Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pośpiesznie uszła spośród nieprawości. A ludzie patrzyli i nie pojmowali ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi, i o świętych Jego staranie. Mdr 4, 13-15

Łaska Boża nad Jego wybranymi… Wczoraj był piękny tekst św. Pawła, w którym dzielił się, że jest tym, kim jest, dzięki łasce Bożej. To z nią współpracował ten wielki święty. Podobnie było u św. Stanisława. Tak samo może być i u Ciebie. Otwieraj swoje serce codziennie na nieprzebrane skarby łask płynące od Boga!

Królowie ziemscy i wszystkie narody,
władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi,
młodzieńcy i dziewczęta,
starcy i dzieci.
Niech imię Pana wychwalają,
bo tylko Jego imię jest wzniosłe.
Majestat Jego ponad ziemią i niebem.
Ps 148, 11-13

Jak bardzo mi się marzy, żeby tak wszyscy wychwalali imię Boże! Zacznę jednak od siebie.

Panie Jezu, bądź uwielbiony w moim sercu i w sercach wszystkich ludzi. Dzisiaj błagam Cię za dziećmi i młodzieżą, abyś rozpalił ich serca miłością do Ciebie. Niech nie zrażają się przeciwnościami w domu i wśród rówieśników. Obdarz ich łaską prawdziwego męstwa.

Maryjo, otocz swoim matczynym płaszczem wszystkich młodych i wypraszaj im potrzebne łaski.

Św. Stanisławie Kostko – módl się za nami!

Dodaj komentarz