Być ,,ostatnim”

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał». Mk 9, 30-37

Nie wiem, jakie masz życiowe plany i marzenia. Jeśli są one związane z doczesnością, to po dzisiejszym słowie Bożym wszystko może prysnąć jak bańka mydlana. Jeśli tak się stanie, to dziękuj Bogu. Od dzisiaj staraj się BYĆ OSTATNIM I SŁUGĄ WSZYSTKICH. Jak to czynić?

Popatrz na Jezusa, Maryję, św. Józefa i wielu świętych. Staraj się służyć Bogu i ludziom całym sercem i ze wszystkich sił. Nie patrz w ogóle na zaszczyty i wyróżnienia. Twoimi zaszczytami i chlubą będą cierpienia i odrzucenia, które z łaski Bożej zniesiesz mężnie i ofiarujesz w intencji ludzi światowych, prosząc o ich nawrócenie. Pójdziesz drogą krzyża, wyśmiania i wyszydzenia. Może nawet ,,zabiją” Cię (uznają za niewygodnego w ich towarzystwie);

Bezbożni mówili: «Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony». Mdr 2, 12. 17-20

Idąc całym sobą za Jezusem, staniesz się niewygodny dla żyjących przyziemnie. Nie bój się. Na koniec osiągniesz triumf i będziesz ocalony. Dzięki Twojej wytrwałości i świadectwu wielu także będzie ocalonych.

Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje,
mocą swoją broń mojej sprawy.
Boże, słuchaj mojej modlitwy,
nakłoń ucha na słowo ust moich.
Bo powstają przeciw mnie pyszni,
gwałtownicy czyhają na moje życie.
Nie mają oni Boga
przed swymi oczyma.
Oto mi Bóg dopomaga,
Pan podtrzymuje me życie.
Będę Ci chętnie składać ofiarę
i sławić Twe imię, bo jest dobre. Ps 54, 3-6. 8

Gdy jest Ci ciężko, śpiewaj za Psalmistą. Mów także, że chcesz chętnie składać ofiary Bogu w postaci oddawania Mu swoich codziennych trudów, zmagań i wszelkich upokorzeń oraz odrzuceń.

Najmilsi: Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej – skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Jk 3, 16-18

Bądź tym, który zaprowadza pokój Chrystusowy. Dbaj o żar miłości w swoim wnętrzu, a ogrzejesz wielu.
Boże, kochany Ojcze, uczyń mnie ostatnim. Daj mi łaskę służenia wszystkim bez względu na reakcje innych i ich niezrozumienie.
Maryjo, wspaniała Służebnico Pańska, wspieraj mnie w drodze codziennej służby.
Św. Józefie, mężny opiekunie Jezusa i potężny wstawienniku każdego człowieka, pomóż mi służyć z głęboką pokorą i męstwem.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz