Wtedy ujrzą

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym». Łk 21, 25-28. 34-36

Gdy moce niebios zostaną wstrząśnięte, to WTEDY UJRZĄ SYNA CZŁOWIECZEGO. Jedni ujrzą w wielkim strachu i przerażeniu, bo nagle zdadzą sobie sprawę z tego, jak traktowali Boga i Jego wolę, a drudzy ujrzą w wielkiej radości, miłości i pokoju serca.

Tak naprawdę, to każdy człowiek rozmiłowany w Bogu może ujrzeć Go codziennie. Może nawet przyjąć Go do serca. Oby tylko to serce nie było ociężałe przez grzechy i marności tego świata. Jeśli ktoś nie chce oderwać się od grzechu, to tak naprawdę gotuje sobie wielki wstyd na moment przyjścia Syna Człowieczego, który przyjdzie sądzić SPRAWIEDLIWIE.

W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością. Jr 33, 16

Wielu mówi dzisiaj o jakiejś niesprawiedliwości. Zawsze coś było i będzie nie tak, bo człowiek zbyt łatwo daje się zwodzić. Jednak na koniec życia każdego człowieka przyjdzie Pan ze swoją sprawiedliwością i da każdemu według jego czynów, a zwłaszcza według miłości, jaką ktoś pałał ku Bogu i ludziom. Dla jasności dodam, że chodzi tu nie o ,,miłość” według swoich poglądów, ale według Ewangelii Jezusa Chrystusa.

Bracia: Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego, Jezusa, wraz ze wszystkimi Jego świętymi. 1 Tes 3, 12-13

Panie Jezu, tylko Ty możesz spotęgować naszą miłość nawzajem do siebie w tym Adwencie. Utwierdź nasze serca w nienagannej świętości na czas Twego przyjścia.

Jezu kochany, Boże Ojcze poślijcie Ducha Świętego do otwartych serc. Niech On rozpali nasze serca, aby płonęły najczystszą miłością.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Dobry jest Pan i łaskawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy ubogich dróg swoich.
Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski
dla strzegących Jego praw i przymierza.
Ps 25, 4-5. 8-9. 10

Jeśli ścieżki Pana są pewne i pełne łaski, to dlaczego tak wiele osób wybiera niepewne ścieżki, bez łaski, na których są pewne upadki i rozczarowanie?

Maryjo, kochana Mamo, ratuj serca zagubionych.
Św. Józefie, dziękuję za cały rok Twojego wyjątkowego patronowania nad Kościołem, nad rodzinami i nade mną. Dalej powierzam tobie siebie i proszę, prowadź mnie bezpiecznie na ścieżkach Pana.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Polecam dzisiaj bardzo wzruszający załącznik;

,,Będzie to piękne spotkanie” – Mocni w Duchu

Dodaj komentarz