Serce w Arce

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba „deszcz ognia i siarki” i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.

W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona». Pytali Go: «Gdzie, Panie?» On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy». Łk 17, 26-37

Wyobraź sobie moment, że życie toczy się swoim torem. Wszyscy wykonują swoje codzienne czynności. Nagle ziemia drży, a na niebie ukazuje się Jezus przychodzący w chwale. W tym momencie skończył się czas miłosierdzia i następuje czas Sądu i Bożej sprawiedliwości. Jak myślisz, ile osób zostanie w całkowitym pokoju serca na swoim miejscu i powie: WRESZCIE PANIE PRZYSZEDŁEŚ, MOJE SERCE TAK BARDZO TĘSKNIŁO… Niestety obawiam się, że większość w popłochu zacznie szukać swoich bliskich, kapłanów, zabezpieczeń finansowych itd. To już nic nie da! Będzie za późno. Czas nawrócenia jest tu i teraz!

Jest takie najgłębsze schronienie, w którym można czuć się całkowicie bezpiecznie każdego dnia. Człowiek w pełni oddany Jezusowi i Maryi, nie lęka się dnia Sądu, ani żadnego dnia ziemskiej pielgrzymki pełnej wyzwań. Coraz więcej osób oddaję się w niewolę Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi. Ta postawa jest przepiękna i ukazuje pragnienie przylgnięcia do dwóch Serc, od których bije najczystsza świętość. Maryja naprawdę przygotowuje swoje dzieci i pomaga być im gotowymi na dzień przyjścia swego Syna. Kto schroni się w Niej, jak w arce, ten nie zawstydzi się, gdy przyjdzie Jezus w swej chwale.

Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga; z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła, nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, rwącą wodę lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem.

Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa – winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca piękności; a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw – winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Sprawcę. Mdr 13, 1-5

Nie bądź współczesnym głupcem i ślepcem, który zapatrzył się w rzeczy tego świata, a nie wystarczyło mu rozumu do odkrycia Stwórcy. Bądź tym, który za wszystko dobro dziękuje oraz oddaje chwałę Panu i tylko w Nim pokłada nadzieję i zatapia swoje serce.

Niebiosa głoszą chwałę Boga,
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon. Ps 19, 2

Nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Łk 21, 28bc

Panie Jezu, każdego dnia pragnę spoglądać w górę i czekać na Twoje przyjście. Póki co, spoglądam na Ciebie w Eucharystii. Wznoszę wzrok ku górze, aby uwielbiać Cię w tym najpiękniejszym, codziennym przyjściu, w którym pokrzepiasz mnie oraz tych, którzy prawdziwie są spragnieni Twojej obecności. Bądź uwielbiony w tym codziennym, cichym przyjściu.
Maryjo, kochana Mamo, Arko, w której chronię się i pozwalam kształtować moje serce, prowadź mnie każdego dnia do Twego Syna, abym nie oddał swego serca w żadną ziemską niewolę.
Św. Józefie, kochany opiekunie, dziękuję za codzienną opiekę i pełne troski prowadzenie do królestwa Bożego.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz