Wszystko Tobie oddać

Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak pewna uboga wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki, i rzekł: «Prawdziwie, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę Bogu z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie». Łk 21, 1-4

Zachwyć się razem z Jezusem głębią serca ubogiej wdowy. Zobacz jej heroizm. Ona całkowicie ufa Bogu. To On codziennie podtrzymuje jej życie. Ta kobieta wierzy, że wychodząc ze świątyni Pan da jej to, co potrzebuje, aby mogła żyć dalej, jeżeli taka jest Jego wola. Jest także gotowa na śmierć. We wszystkim bezgranicznie ufa.

Jakże mali jesteśmy wobec tej pokornej kobiety. My i nasze plany, marzenia, kurczowe trzymanie się swojej woli, wyliczenia, czy mi starczy na chleb itd., jakie to wszystko jest malutkie. A później mówimy Ojcze nasz…, chleba powszedniego daj nam DZISIAJ… Choć w głębi serca możemy wierzyć w swoje siły oraz zdolności i to od nich głównie uzależniamy posiadanie tego, co jest konieczne. Bóg zna nasze serca, naszą ufność i hojność. Przed Nim nic nie jest tajne.

W trzecim roku panowania króla judzkiego, Jojakima, przybył król babiloński, Nabuchodonozor, pod Jerozolimę i oblegał ją. Pan wydał w jego ręce króla judzkiego, Jojakima, oraz część naczyń domu Bożego, które zabrał do ziemi Szinear, do domu swego boga, umieszczając naczynia w skarbcu swego boga. Dn 1, 1-2

Nabuchodonozor umieszcza naczynia świątynne w skarbu swego boga. Cóż za poniżenie Izraelitów i ich wiary. Czy dzisiaj wielu nie czyni podobnie, gdy więcej czasu i ,,kultu” oddaje bożkom tego świata (TV, internet, gry i wszelkie próżne i nieczyste przyjemności)? Albo wrzucasz wszystko do Skarbony Bożego Serca albo do skarbca swego bożka…

Czuwajcie i bądźcie gotowi,
bo o godzinie, której się nie domyślacie,
Syn Człowieczy przyjdzie. Por. Mt 24, 42a. 44

Czy jesteś gotowy oddać wszystko dla Boga tu i teraz?

Panie Jezu, oddaję Ci wszystkich i wszystko. Tobie ufam całym sercem i nie chcę nic trzymać dla siebie. Niech się dzieje Twoja wola.
Maryjo, kochana Mamo, prowadź mnie w całkowitym oddaniu Bogu.
Św. Józefie, ty tak głęboko i mężnie ufałeś Panu, prowadź mnie śladami świętych, którzy ufali do końca.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz