Oddaj wszystko Bogu

Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak pewna uboga wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki, i rzekł: «Prawdziwie, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę Bogu z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie». Łk 21, 1-4

Popatrz sercem na bohaterkę z dzisiejszej Ewangelii. Czy potrafisz oddać wszystko Bogu tak jak ona? Czy jednak ściskasz ostatnie ,,grosze” i pokazujesz w ten sposób Panu, że liczysz jeszcze na siebie i swoje siły. Odpowiedz sobie dzisiaj na pytanie, czy masz pełną ufność w Bogu? Czy oddajesz Mu całkowicie siebie ze wszystkimi talentami i zgromadzonymi marnościami?

Nie przyjmuj postawy bogatych skąpców, którzy polegają bardziej na sobie niż na Bogu. Oni w ten sposób oddalają się od łaskawości Pana. Nawet nie wiedzą, że ich siły, plany i marzenia kiedyś zawiodą. To będzie dla nich błogosławiony czas wewnętrznego oczyszczenia i pokornego zwrócenia się do Stwórcy. Ty nie czekaj. Oddaj Bogu wszystko już dzisiaj na osobistej modlitwie.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat cały i jego mieszkańcy.
Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
którego dusza nie lgnęła do marności.
On otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy. Ps 24, 1b. 3-5

Wszystko należy do Pana, a do Ciebie nic. Taka jest prawda. Nie ściskaj więc tego, co nie jest Twoje, lecz pytaj Boga, jak On chce tego użyć na swoją (a nie Twoją) chwałę. Oby Twoje i moje serce nie przylgnęło do marności. Patrzmy jedynie w kierunku wiecznej zapłaty.

Panie Jezu oddaję Ci wszystko. Czyń ze mną, co zechcesz. Ty jesteś całym moim skarbem oraz skarbcem, do którego wrzucam wszystko, co ,,mam”.

Maryjo, Twoje serce tak ściśle zjednoczyło się z Bogiem, że nigdy nie przylgnęło do marności. Proszę, wychowuj mnie do takiej całkowitej wolności od rzeczy tego świata i jednocześnie pełnej zależności od Ciebie i Twojego Syna.

Dodaj komentarz