Ważne przesłanie

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Mt 16, 15-19

Powyższe słowa muszą zmartwić wszystkich wrogów Kościoła Chrystusowego. OTÓŻ BRAMY PIEKIELNE NIE PRZEMOGĄ KOŚCIOŁA! Bóg Ojciec daje Piotrowi łaskę wiary i głębokiego wyznania prawdy o Synu Bożym. I tak dzieje się od wieków w sercach i umysłach wiernych. Boży Duch był, jest i będzie w Kościele, sakramentach i wszędzie tam, gdzie ktoś szczerze przyzywa Jego działania. Nawet jak poszczególne osoby Kościoła świętego pogubią się, to Kościół będzie trzymał się nawet na najmniejszej garstce prawdziwie wiernych słowom Jezusa w Ewangelii.

Warto dzisiaj usłyszeć mocne przesłanie św. Piotra, które w sposób szczególny powinni przeczytać ludzie Kościoła;

Najmilsi: Starszych, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, po Bożemu; nie ze względu na brudny zysk, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą wspólnoty, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. 1 P 5, 1-4

Daj Boże, aby papież, kardynałowie, biskupi, kapłani, diakoni i wierni świeccy byli całkowicie oddani w bezinteresownej posłudze Jezusowi Chrystusowi. Oby byli żywymi przykładami. Każdy kto pójdzie za tymi słowami otrzyma niewiędnący wieniec chwały. Kto zaś będzie gorszycielem, ten… nie otrzyma wieńca chwały, lecz wieniec hańby i wiecznego wstydu.

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Ps 23, 1-4

Panie Jezu, Dobry Pasterzu, dziękuję Ci za Kościół święty i wszystkie życiodajne sakramenty. Dziękuję zwłaszcza za Eucharystię, w której karmisz mnie do syta swoją miłością.
Maryjo, Matko Kościoła, proszę Cię, wstawiaj się za papieżem i wszystkimi biskupami oraz kapłanami, aby przez Twoje Niepokalane Serce jeszcze głębiej oddali się Bogu.
Św. Józefie, Opiekunie Kościoła świętego, proszę, wstawiaj się z Kościołem razem z zastępami świętych.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz