Powody do grzechu i konsekwencje

A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła.

Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. Bo każdy ogniem będzie posolony. Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą». Mk 9, 42-43. 45. 47-50

Co jest dla Ciebie powodem do grzechu? Ilu zgorszyłeś już tych małych i dużych? Może się okaże, że powinieneś być już bez rąk, nóg i oczu. Jak walczysz z grzechem, pokusami i wszystkimi okolicznościami, w których upadasz? Jak zamierzasz odciąć się od tego, co zniewala Cię? Jak chcesz zawalczyć o prawdziwą przyjaźń z Bogiem? Czy naprawdę chcesz być wolnym dzieckiem Bożym?

Spróbuj zobaczyć siebie i wszystkie Twoje upadki. Przez co i przez kogo upadasz? Kto jest dla Ciebie powodem do grzechu? Kim posługuje się szatan, aby zwieść Cię z dobrej drogi? Z czego korzystasz w zły sposób? Jeśli jakieś osoby stale namawiają Cię do zła, to natychmiast zerwij te kontakty i relacje. Jeśli nie potrafisz korzystać mądrze z TV i internetu, to także odetnij się od tego. Jeśli wpadłeś w jakiś nałóg, wyrzeknij się go w imię Jezusa Chrystusa i biegnij do spowiedzi. Zawalcz o czystość swojego serca! Broń się przed piekłem. Proś Boga za wstawiennictwem Maryi i wszystkich świętych o wyrwanie z sideł zła.

Jeśli nie podejmiesz walki duchowej i będziesz sobie dryfował w bagnie grzechu, utracisz sól miłości, to skończysz w ogniu wiecznym i nie będziesz potrafił darować sobie w wieczności tego, jakich dokonywałeś wyborów i jak bardzo oddaliłeś się od Boga. Nie bądź więc głupcem zmierzającym do otchłani;

Taka jest droga zadufanych w sobie
i przyszłość zakochanych we własnych słowach.
Są jak owce pędzone do Otchłani,
śmierć ich pasie, zejdą prosto do grobu. Ps 49, 14-15

Cały Psalm 49 pokazuje błędną drogę ludzi zadufanych w sobie, którzy obstawiają się ziemskimi bogactwami i nie zważają na to, czego pragnie Bóg. Ich ślepota prowadzi ich do wiecznego utrapienia;

A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego. Nie stawiał wam oporu. Jk 5, 1-6

Panie Jezu, pomóż mi całym sercem przylgnąć do Twego Serca i nie szukać żadnych pociech w tym świecie. Pragnę być oddany całkowicie Tobie i Twojej woli. Przytul mnie Panie do Siebie i broń mnie przed szatańskimi pokusami i osobami, którymi posługuje się nieprzyjaciel, aby oddalić mnie od Ciebie.
Maryjo, kochana Mamo, która widzisz zmagania swoich dzieci. Ty tak pięknie i łagodnie wypraszasz nam łaskę rezygnacji z tego, co nas oddala od Twego Syna. Dziękuję Ci Mamo za troskę i prowadzenie. Cały pragnę być oddany Tobie i przez Ciebie Bogu.
Św. Józefie, dziękuję za twój przykład całkowitego oddania się woli Bożej i dobrowolnej rezygnacji z wielu ziemskich spraw.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz