Najbezpieczniejsza łódź na świecie

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Mt 16, 15-18

Wyobraź sobie powyższy dialog. Zobacz swoim sercem jak wielkiego zaszczytu dostąpił Piotr. On stał się Opoką – prawdziwą skałą, na której Chrystus zbudował Kościół. Ważna jest także obietnica Jezusa, w której mówi, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Dlatego też po dziś dzień ludzie mogą czuć się bezpiecznie, gdy znajdują się w Kościele i prowadzą życie sakramentalne. W ten sposób oni są na najbezpieczniejszej łodzi na świecie. Nigdy nie było i nie będzie bardziej pewnego miejsca dla każdego człowieka.

Czy byłeś kiedyś świadkiem ataku na Kościół, księży i w ogóle ludzi związanych z Kościołem? Jak zachowałeś się w takim momencie? Czy potrafiłeś wtedy przytoczyć powyższy fragment Pisma świętego, w którym widać czarno na białym, że Kościół istnieje z woli Bożej? Kościół jest wspólnotą ludzi słabych i grzesznych, ale to nie zmienia faktu, że od wieków z woli Jezusa Chrystusa prowadzi on do świętości każdego, kto tego zechce. Natomiast wszyscy, którzy obrażają się na Kościół i księży w efekcie sami pozbawiają się jedności z Bogiem poprzez brak życia sakramentalnego. I tak mogą mówić tysiące razy, że kochają Jezusa, a w rzeczywistości nie szanują Jego woli, aby trwać w Kościele, karmić się Jego świętym Ciałem i budować tę wspólnotę poprzez dobre czyny.

Polecam jeszcze słowa pierwszego papieża:

Najmilsi: Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. 1 P 5, 1-4

Trzeba przyznać, że te słowa sprzed prawie dwóch tysięcy lat są nadal aktualne. Wciąż potrzeba żywych przykładów wśród biskupów, kapłanów, nauczycieli, rodziców, przyjaciół, którzy pokażą jak żyć, kochać i być dobrym człowiekiem. Będąc przykładem taka osoba ma szanować wolność podopiecznego i mądrze z oddaniem wskazywać mu drogę.

Panie Jezu, dziękuję Ci za Kościół i papieży, którzy z Twojej woli przewodzą łodzi Piotrowej. Proszę Cię o przemianę serc i umysłów dla osób, które atakują Kościół przez brak zrozumienia Jego misji.

oraz

Dodaj komentarz