Kto i jak uwalnia?

Jeden z tłumu odpowiedział Mu: «Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten, gdziekolwiek go pochwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli». Odpowiadając im, Jezus rzekł: «O plemię niewierne, jak długo mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie go do Mnie!» I przywiedli go do Niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł miotać chłopcem, tak że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach.

Jezus zapytał ojca: «Od jak dawna to mu się zdarza?» Ten zaś odrzekł: «Od dzieciństwa. I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam». Jezus mu odrzekł: «Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy». Zaraz ojciec chłopca zawołał: «Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!»

A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: «Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i więcej w niego nie wchodź!» A ten krzyknął i wyszedł, silnie nim miotając. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, tak że wielu mówiło: «On umarł». Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. A gdy przyszedł do domu, uczniowie pytali Go na osobności: «Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?» Powiedział im: «Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem». Mk 9, 17-29

Gdy w jakiejś rodzinie pojawi się osoba zniewolona lub opętana, to wszyscy bardzo cierpią. Według egzorcystów jest niewiele osób opętanych. Zniewolonych jest natomiast bardzo dużo. Coraz częściej osoby tracą wiarę poprzez oddalenie się od sakramentów, trwałe życie w grzechu śmiertelnych, poprzez grzechy idolatrii, wchodzenie we wróżby, talizmany, amulety, zabobony, diaboliczne gry, muzykę, używki, nieczystości itd. Co robić, gdy ktoś z naszych bliskich wpakował się w takie zniewolenie i nie potrafi sam z niego wyjść?

Jezus dzisiaj odpowiada gorzko na prośbę ojca i od razu wyrzuca ludziom niedowierzanie w moc Bożą. Karze przyprowadzić do siebie młodego człowieka, którego zniewala demon. Rozkazuje mu wyjść i tak się dzieje. Uczniowie pytają, dlaczego oni nie dali rady. Słyszą w odpowiedzi, że ten rodzaj można wyrzucić tylko postem i modlitwą. Mamy tutaj wyraźne zaproszenie dla rodzin i znajomych osób zniewolonych oraz dla KAPŁANÓW, aby żarliwie z wiarą modlić się i pościć w intencji osób zniewolonych.

Dodam także, że według książki pt. ,,Posługa uwalniania” (ma imprimatur) z 2017 roku, każdy kapłan może odmawiać modlitwę uwolnienia! Słynny, włoski egzorcysta G. Amorth potrafił powiedzieć, że praktycznie wszyscy kapłani powinni mieć zgodę nawet na egzorcyzmowanie, ponieważ ludzie coraz bardziej odchodzą od Boga i pakują się w różne zniewolenia. Potrzeba także edukacji kapłanów w tym temacie, aby poznali te modlitwy i uwierzyli w moc modlitwy i imienia Jezus! Ludzie dużo mniej cierpieliby, gdyby kapłani podejmowali tą posługę z odwagą, wiarą i pokorą.

Trzeba dodać jeszcze, że pierwszym krokiem ku uwolnieniu jest szczera i otwarta rozmowa danej osoby i jej rodziny na temat, jak mogło dojść do takiej sytuacji. Zderzenie się z problemem zniewolenia jest także zaproszeniem dla całej rodziny do głębokiego nawrócenia (spowiedzi generalnych, wyrzekania się grzechów, głębokiego wyznania wiary i wybrania Jezusa, jako jedynego Pana i Zbawiciela, modlitwy przebaczenia oraz odwołania wszelkich przekleństw). Jest naprawdę mnóstwo przykładów, w których dramat zniewolenia doprowadza do głębokiego nawrócenia wielu osób z najbliższej rodziny.

Najmilsi: Kto spośród was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami spełnianymi z łagodnością właściwą mądrości. Ale jeśli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie.

Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska. Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej – skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Jk 3, 13-18

Św. Jakub zaprasza do nienagannego postępowania, zgody, posłuszeństwa, miłości pełnej miłosierdzia i dobrych owoców. Kto żyje nienagannie, kocha całym sercem Boga, zawierza się Maryi, czystym sercem trwa w jedności sakramentalnej z Jezusem, ten nie boi się demona. To demon boi się takich osób. Ci, którzy głęboko wierzą są szczególnie powołani do omadlania zniewolonych i przyprowadzania ich do Jezusa oraz towarzyszenia rodzinom, które mają kłopot z wiarą i są narażone na zniewolenia.

Panie Jezu Chryste, dziękuję za dzisiejszą Ewangelię i ukazanie Twojej mocy. Proszę Cię o łaskę jeszcze głębszej wiary dla mnie, kapłanów i osób wstawiających się za zniewolonymi. Działaj Panie poprzez posługę tych, którzy uwierzyli całym sercem. Uwalniaj dzieci Boże i pomóż im na nowo rozmiłować się w Tobie.
Maryjo, Twoje wstawiennictwo jest tak potężne, że demony nie mogą znieść Twojej obecności. Proszę wstaw się Mamo za tymi, którzy pogubili się i wpadli w pułapki demonów. Poleć ich Twemu Synowi.
Św. Józefie, Postrachu duchów piekielnych, proszę wstawiaj się razem ze świętymi za kapłanami posługującymi modlitwą o uwolnienie oraz za uwalnianymi.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz