Uczta dla tych, którzy kochają

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali.

Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych». Mt 22, 1-14

Wyobraź sobie, że ktoś najznamienitszy w mieście, a nawet w państwie zaprasza Cię bezinteresownie na wyborną ucztę. Pewnie z samej ciekawości będziesz chciał pójść, żeby zobaczyć niezwykłość tego przyjęcia. Myślę, że pojawi się w Tobie także pragnienie zobaczenia gospodarza, pana młodego oraz zaproszonych gości. Może także dowiesz się, dlaczego otrzymałeś zaproszenie do tak wyjątkowego grona.

W tym kontekście zauważ, że najwspanialszą ucztą jest Eucharystia, na którą jesteś codziennie zapraszany. Na Mszy świętej prawdziwie słuchasz samego Boga, patrzysz na Niego oraz dotykasz Go w Komunii świętej. Jeśli prawdziwie kochasz Jezusa, to odpowiadaj jak najczęściej na Jego niezwykłe zaproszenie. Dla Chrystusa Twoje przyjście jest bardzo ważne. On dla Ciebie uobecnia swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie oraz staje się realny w kawałku chleba, aby jednoczyć się z Tobą. Uwierz w to, a będziesz najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi.

Zadbaj także o strój weselny. Szanuj gospodarza, gości oraz niezwykły charakter uczty. Niech Twój strój będzie godny. Dbaj także o piękno swojego serca, które powinno stale trwać w łasce uświęcającej, abyś mógł przyjmować Ciało Chrystusa i trwać w jedności z Panem.

Szczęśliwy człowiek,
który nadzieję pokłada w Panu,
a nie naśladuje pysznych
i skłonnych do kłamstwa. Ps 40, 5

Dla mnie księdza jest niezwykle trudne to, że w XXI wieku po tylu cudach eucharystycznych i pięknych życiorysach świętych wciąż jest dużo ludzi, którzy nie wierzą w obecność Jezusa na Mszy świętej albo nie czują potrzeby regularnego spotykania się z Nim. Wiele osób, które przychodzą na Eucharystię nie dba także o swój wygląd wewnętrzny i zewnętrzny. Jak wielka jest bieda tych ludzi?

Panie Jezu, wiem, że Ty cierpliwie będziesz zapraszał wszystkich na swoją ucztę aż do końca świata. Błagam Cię za osobami, które nie widzą sensu w praktykowaniu sakramentów. Spraw, aby przejrzeli i zakochali się w Tobie prawdziwie.

Mam nadzieję, że dzisiejsze załączniki pobudzą Twoje serce do głębszej wiary.

Oraz

Dodaj komentarz