Uczta Króla

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: „Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę». Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić”.
„Wtedy rzekł swoim sługom: «Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie».
Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: «Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?» Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: «Zwiążcie mu ręce i nogi, i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.  Mt 22, 1-14

Czy będąc kiedyś na Eucharystii czułeś się jak na uczcie króla? Otóż w każdą niedzielę, a nawet codziennie masz możliwość ucztować w obecności Króla. To nieporównywalna z niczym radość dla tego, kto rozumie jak  wielką godnością i zaszczytem obdarzył go Król.

Pytanie, dlaczego niektórzy wybierają pole, kupiectwo i jeszcze ubliżają sługom zapraszającym ich na ucztę? Oni po prostu nie znają Króla, Jego Syna i wartości uczty. I tu mógłbym pisać godzinami, ale oddam głos mądrzejszej ode mnie mistyczce Catarinie Rivas! Gorąco polecam:

oraz

Dodaj komentarz