Rozpoznaj Go i uwielbiaj

I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi.

Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?» W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba. Łk 24, 27-35

Wyobraź sobie obraz z dzisiejszej Ewangelii ukazującej zmartwychwstałego Jezusa dołączającego się do dwóch uczniów, którzy nie rozpoznają Go. Mimo to On cierpliwie tłumaczy im proroctwa Starego Testamentu i doprowadza ich do pełnej prawdy. W końcu zasiada z uczniami do stołu, bierze chleb, odmawia błogosławieństwo i podaje go swoim towarzyszom. Wtedy ich oczy otwierają się i poznają, że siedzą obok zmartwychwstałego Pana.

Idąc dzisiaj, jutro lub w najbliższym czasie na Eucharystię zobacz ten obraz z Ewangelii. Uświadom sobie, że to Jezus daje Ci całego siebie w kawałku konsekrowanego chleba, który stał się Ciałem Chrystusa. Przyjmij Go do swojego serca i podziękuj za tak wielką bliskość, a właściwie jedność z Bogiem. Z Nim wszystkie problemy stają się tak małe…

Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej, wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Umieszczano go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby wchodzących do świątyni prosił o jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę.

Lecz Piotr, przypatrzywszy się mu wraz z Janem, powiedział: «Spójrz na nas!» A on patrzył na nich, oczekując od nich jałmużny. «Nie mam srebra ani złota – powiedział Piotr – ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!» I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. A on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się i stanął na nogach, i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga. A cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga. Dz 3, 1-9

Słowo Boże daje dzisiaj kolejny piękny obraz. Zobacz rozpalonych wiarą i miłością Apostołów Piotra i Jana, którzy całym sercem wierzą, że w imię Jezusa Chrystusa słabe (chrome) ludzkie ciało stanie się zdrowe. Takich znaków Bożej mocy było miliony przez dwa tysiące lat. O wielu z nich pewnie nikt nie mówił, ani nie pisał. Tylko Bóg wie, ile cudów dokonuje się każdego dnia poprzez wzywanie Jego imienia. Uwierz w to i ufaj z całych sił. Nie bój się także głosić prawdę na temat Bożego działania we współczesnym świecie. Niech ludzie otwierają oczy tak, jak dwa tysiące lat temu. Żyj stale w jedności eucharystycznej ze swoim Zbawcą i przyzywaj Jego imienia dla uzdrowienia bliźnich. Bądź choćby cichym i pokornym wstawiennikiem za największymi grzesznikami.

Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia,
głoście Jego dzieła wśród narodów.
Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy,
rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem,
niech się weseli serce szukających Pana.
Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze,
zawsze szukajcie Jego oblicza. Ps 105, 1-4

Nie chowaj nigdy imienia Jezus do kieszeni. Szczyć się tym, że Twój Bóg pokonał grzech, śmierć i szatana. W Jego imię idź śmiało przez życie i głoś wielkie rzeczy, które Bóg pozwolił Ci zobaczyć. Bądź świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego.

Panie Jezu, uwielbiam Cię za to, że dałeś mi poznać Cię na Eucharystii. Dawaj mi codziennie odwagę do tego, aby świadczyć o Tobie. Niech Twoje imię będzie rozsławione na całym świecie!

Dzisiejsze załączniki pomogą Ci lepiej zrozumieć obecność Boga na każdej Eucharystii.

oraz

Dodaj komentarz